ÖVERVAKNING. Regeringen planerar att låta SÄPO få möjlighet till att installera trojaner i svenska medborgares datorer för att kunna läsa av datatrafik i realtid.

internet

Under förra veckan kallade Sveriges statsminister, Stefan Löfven, till presskonferens. Under konferensen presenterade Löfven olika förslag på hur den svenska säkerhetstjänsten (SÄPO) kan bli effektivare i sitt arbete mot terrorism.

Ett av förslagen som Löfven presenterade var ”hemlig dataavläsning”, där användandet av statliga trojaner ingår. Under presskonferensen sa Löfven följande:

Därför kommer regeringen att ge uppdrag till utredare att ta fram förslag på hur åklagarmyndigheten, Säkerhetspolisen och polismyndigheten kan använda hemlig dataavläsning för att avlyssna också den information som kan skickas genom krypterade kanaler. Med hemlig dataavläsning avses att de brottsbekämpande myndigheterna i hemlighet sänder en mjukvara, en så kallad trojan, till en dator eller en surfplatta.

En som var kritisk till statsministerns förslag var förre stats- och utrikesministern Carl Bildt. Han tog tillfället i akt att kritisera förslaget på Twitter genom att skriva: ”Hysteri bör inte ligga till grund för nya lagar. Förslag måste granskas noga. Statstrojaner i medborgares datorer är ingen småsak”.

Att Bildt kritiserar förslaget är rätt oväntat då han själv aktivt har försvarat den så kallade FRA-lagen, som möjliggör för staten att kunna avlyssna och avläsa sina medborgares tele- och datatrafik.

Källa:
Regeringen vill låta Säpo installera trojaner


  • Publicerad:
    2015-11-27 11:30