SVERIGE. Den 82-årige skribenten Olle Ljungbeck har skrivit flertalet “öppna brev” till statsminister Stefan Löfven där han framfört kritik mot det sätt Löfven styr Sverige på, varpå han blev uppringd av Säkerhetspolisen. Det är inte heller första gången Säpo intresserat sig för hans regimkritik.

Olle Ljungbeck, 82, med hustru. Ett hot mot rikets säkerhet?

Olle Ljungbeck, 82, med hustru. Ett hot mot rikets säkerhet?

Det är på sidan Exponerat som pensionären och skribenten Olle Ljungbeck, 82 år, skrivit flertalet artiklar och krönikor där han framförallt riktat skarp kritik mot statsminister Stefan Löfven. I en av krönikorna kan man läsa:

Lämnade hemmet för förvärvsarbete knappt fyllda 15. Det som står klarast för mig vid detta uppbrott är min mors förmaning. Min son, ”Tänk på att alltid tala sanning och använd dig aldrig av lögnen för att vinna fördelar, annars blir Du aldrig en hedervärd människa”. Denna levnadsregel har jag försökt hålla.

Jag vet inte om Du fick med dig någon sådan hemifrån? Din tid vid regeringsmakten visar emellertid klart och tydligt att sanningen för dig är ett okänt eller ointressant begrepp att leva efter.

Men det var följande ord som tydligen fick Säpo att besluta att en polisiär insats krävdes för att säkra rikets säkerhet:

Din fräckhet har nu nått en nivå som innebär att Du ovillkorligt måste bort som statsminister med det snaraste.

Och så blir det. Din tid är förbi innan detta år gått till ända.

Insatsen ska alltså ha bestått av ett samtal från en säkerhetspolis, där Ljungbeck tillfrågades ifall detta var att tolka som ett hot mot statsministern. Enligt egen utsago svarade då Ljungbeck att det bara innebär att han, liksom tusentals andra medborgare, kommer att arbeta för statsministerns avgång.

Detta är dock inte första gången Säpo varit intresserad av Ljungbeck. Redan 2007 skrev Arbetarbladet, där han då arbetade, en artikel om att han förhörts två gånger av Säpo efter att ha kallat politiker “ohyra” i ett brev till den dåvarande EU-ministern Cecilia Malmström.

Ifall detta ska tolkas som att oppositionellt politiskt arbete eller kritik mot makthavare nu blivit brottsligt framgår inte, då Säpo sällan kommenterar sina arbetsmetoder. Man kan dock ställa sig frågan om det idag inte finns värre hot mot rikets säkerhet än en 82-årige skribent?

Källor:
Olle Ljungbeck: Jag blev uppringd av Säkerhetspolisen idag
Olle Ljungbeck: ”Angående signaturen Money Laundrys fundering om hur förhören hos Säpo gick till”
Olle Ljungbeck: ”Till statsminister Stefan Löfven”


  • Publicerad:
    2016-01-27 07:00