INRIKES. Stefan Löfven höll idag en presskonferens angående det höjda terrorhotet mot Sverige. Han meddelar att höjningen, som är den högsta någonsin, ”beror dels på terrorattackerna i Paris, dels underrättelseinformation och det faktum att en person nu är anhållen i sin frånvaro”.

Säpo har bedömt att islamistiska extremister utgör det största terrorhotet mot Sverige och man vet att 300 svenska medborgare har lämnat landet för att strida tillsammans med Islamska staten. Man vet också att 120 av dessa har återvänt och nu befinner sig inom våra gränser. Därför har säkerhetspolisen nu fått ytterligare 220 miljoner kronor för att bättre kunna förbygga terrorbrott.
Statsminister Stefan Löfven lyckades, trots att presskonferensen handlade om det ökade hotet från islamister, ändå nämna förintelsen och nazismen.

— Jag måste tyvärr ändå säga, att Sverige nog har varit naiva i det här avseendet. Kanske har det varit svårt för oss att acceptera att det i vårt öppna samhälle mitt bland oss finns människor, svenska medborgare, som sympatiserar med mördarna i ISIL. Precis som det är svårt för oss att acceptera att 70 år efter förintelsen finns det fortfarande nazister och andra extremistgrupper, sa Löfven.

Statsministern berättade vidare att regeringen kommer göra det kriminellt att delta i terroristutbildning, resa för att begå eller förbereda terroristbrott, resa i avsikt att delta i terroristträning, samt också att finansiera sådana resor. Denna nya lagstiftning, tillsammans med en ny skärpt vapenlagstiftning, ska påskyndas.

Regeringen vill också utöka övervakningen dels genom kameraövervakning av exempelvis byggnader som används av medieredaktioner, lokaler som används av religiösa samfund och asylboenden. Regeringen ska också ge Säpo och andra myndigheter möjligheten att avlyssna svenska medborgares privata kommunikation på internet, inklusive krypterad kommunikation.

Innan Löfven avslutade talet så meddelade han att man fortfarande ämnar stänga ute Sverigedemokraterna från parlamentariskt inflytande.

— I stunder som den här så är det viktigare än någonsin att Sverige står enat. När det gäller vårt lands säkerhet så finns det inget utrymme för partikäbbel och partipolitik. Regeringen kommer därför att bjuda in de borgerliga partierna och vänsterpartiet till överläggningar för att diskutera ytterligare åtgärder för att bekämpa terrorism, sa S-ledaren.

Källa:
Fler insatser för att motverka terrorism


  • Publicerad:
    2015-11-19 18:20