ÖVERVAKNING. Brottsförebyggande rådet, Brå, uppger att fler övervakningskameror inte minskar brottslighet på öppna platser.

Foto: CC Public Domain

Enligt Brå:s experter, som tagit del av såväl svensk som internationell forskning, finns det inga säkra belägg för att kameraövervakning skulle minska brottsligheten.

— Det finns ganska säkra belägg för att kamerabevakning inte är någon effektiv metod när det gäller att hindra våld eller bråk på öppna platser, säger Stina Holmlund, forskningsråd på Brå.

Från och med den första augusti blev det lättare för polisen att sätta upp övervakningskameror. Detta trots att forskningen inte ger något stöd för att dessa övervakningskameror skulle minska brottsligheten.

Källa:
Brå: Kamerabevakning minskar inte våldsbrott


  • Publicerad:
    2018-08-11 11:30