ÖVERVAKNING. Enligt en kartläggning från SVT Nyheter finns det nu fler övervakningskameror i Sverige än någonsin. Antalet tillstånd har ökat dramatiskt de senaste tio åren.

Antalet tillstånd för att få sätta upp övervakningskameror i Sverige har ökat avsevärt under de senaste tio åren. År 2006 fanns det runt 18 000 användare av övervakningskameror i landet. Enligt siffor från landets länsstyrelser har den siffran ökat till nästan 33 000, vilket är en ökning på närmare 80 procent. Det finns dock fler kameror än så eftersom användare ofta brukar ha flera stycken kameror.

Den enorma ökningen beror bland annat på en lagändring från 2013 som innebär att det inte längre krävs tillstånd utan det räcker endast med en anmälan till länsstyrelsen för att få sätta upp övervakningskameror vid till exempel bankomater, i butiker och i Stockholms tunnelbana. Det behövs dock fortfarande tillstånd på allmänna platser.

Om den ökade övervakningen har haft brottsförebyggande effekter eller om den innebär att fler brott har kunnat lösas, är oklart då det inte finns mycket forskning på området. Enligt polisen ser man kameror som något som underlättar i deras arbete och att det förhindrar brott. De menar att det bland annat hjälper dem att kunna binda en misstänkt till en brottsplats.

— Vi har en brottsutveckling som går åt fel håll och då är kameror ett viktigt komplement till att göra vårt arbete lättare, säger Joakim Söderström, nationellt ansvarig för polisens allmänna kameraövervakning.

En utvärdering Från Brottsförebyggande rådet (BRÅ), om kameraövervakningen på Stureplan och Medborgarplatsen i Stockholm, visade dock att våldsbrotten inte har minskat.

ÅR 2012 hade polisen fem fasta kameror, idag har de 120 stycken. Utöver det har 55 provkameror placerats på olika ställen i den invandrartäta Stockholmsförorten Rinkeby.

Regeringen har även meddelat att polisen i framtiden kommer att få sätta upp övervakningskameror i brottsutsatta områden genom bara en anmälan.

Källa:
Stor ökning av övervakningskameror


  • Publicerad:
    2017-06-16 06:00