POLISSTATEN. Malmöpolisens satsning på att skicka ut befallningar till allmänheten via högtalare på offentlig plats har löpt väl ut och kommer att byggas ut över tid. Efter NOA:s utvärdering kan metoden komma att spridas till övriga landet.

Polisens satsning på att tala medborgare till rätta via högtalare på allmän plats har löpt väl ut och nu fortsätter utbyggnaden. Det var i våras som Malmöpolisen monterade högtalarsystem på torget i den invandrartäta stadsdelen Möllevången som ett test för ett nytt sätt att skicka ut befallningar till allmänheten.

— Det kan exempelvis handla om händelser i samband med demonstrationer, torgmöten eller i andra situationer med risk för upplopp där vi behöver gå ut med en skingringsorder, säger Jacob Moberg, PA- och kameransvarig, lokalpolisområde Malmö Norr.

Högtalarsatsningen har avlöpt väl och sedan den 9 oktober finns tre nya högtalare på plats på Stortorget för att se till att ”medborgarna kan uttrycka sina åsikter på ett tryggt och säkert sätt”.

— Högtalarna ska ses som ett komplement till polisiär närvaro för att återställa ordningen på en plats. Den här satsningen bidrar till att medborgarna kan uttrycka sina åsikter på ett tryggt och säkert sätt vilket vidare även bidrar till ett tryggare Malmö, påstår Moberg.

Ljudsystemet är numera ett permanent inslag i Malmö och kommer att utökas över tid. Satsningen ska utvärderas av Nationella operativa avdelningen (NOA) och om det faller väl ut kan metoden komma att spridas i övriga landet.

Källa:
Fortsatt satsning på högtalare i Malmö – ska avbryta pågående brott


  • Publicerad:
    2019-10-18 11:55