SAMHÄLLE. Dagens demokrati är ett totalitärt system, skriver Jimmy Thunlind.

censorship-1-sms-0710

Det finns i grunden två typer av diktaturer: Den ena av dem är den yttre, synliga diktaturen, där militärer skjuter människor på gatorna, där en sedan länge omdömeslös ledare kan sitta kvar vid makten så länge han lever, där inga val eller folkomröstningar hålls som tillåter medborgarna att fritt välja mellan konkurrerande representanter. Den typen av diktatur är lätt att känna igen och enkel att förhålla sig moraliskt till – makten gör ingen hemlighet av att den är en diktatur, och de som står upp mot den ses som hjältar i hela omvärlden.

Den andra typen är den inre, mentala, osynliga diktaturen, där barn kan ange sina egna föräldrar till myndigheterna på grund av morallös egoism, där människor inte vågar uttrycka sina åsikter av rädsla att stigmatiseras, hängas ut och bli av med sina jobb, där den osynliga makten hjärntvättar medborgarna redan från förskolan om där det politiskt korrekta sättet att tänka är och definierar alla som ifrågasätter detta som onda och bruna löss. Den här andra typen av diktatur är svårare att känna igen eftersom den skickligt maskerar sig i en ”allmänt vedertagen” universalism som påstås vara fastslagen för all framtid. Den är också farligare eftersom den bryter ner medborgarna moraliskt och gör dem till ryggradslösa nickedockor.

Jag har just nu glädjen att i en amatörteater spela med i pjäsen Audiens av den tjeckiske författaren Václav Havel, som också blev det befriade Tjeckoslovakiens första president 1989. Pjäsen handlar om dissidentförfattaren Vanek som bestraffas av myndigheterna för att ha uttryckt fel åsikter genom att placeras i ett bryggeri där han får rulla tunnor. Den andra huvudpersonen är bryggmästaren som försöker övertala Vanek att ange sig själv så att bryggmästaren inte hamnar i onåd hos ”dom” som kommer och frågar om honom. Pjäsen blottlägger suggestivt det tunga osynliga förtrycket som gör att Vanek förlorat jobbet och som bryter ner bryggmästarens moraliska samvete så att han viljelöst ger upp all sin värdighet.

Den inre diktaturen är så skickligt uppbyggd att den blir i stort sett omöjlig att ifrågasätta. Den bygger på tesen att alla människor är fria och jämlika, men att några är mer fria och jämlika än de övriga, och det är dessa som har rätten att definiera vad frihet och jämlikhet betyder. Detta fungerar ungefär som häxproven på 1600-talet, där de styrande kunde anklaga medborgare för häxeri och sedan använde sig av sinnrika provmetoder för att avgöra om de var skyldiga. Ett sådant prov var vattenprovet – man kastade ner den anklagade häxan i en sjö, och om hon sjönk till botten var hon oskyldig. Om hon däremot flöt på ytan var hon skyldig och blev automatiskt avrättad.

Sverige är idag en diktatur. Inte en synlig diktatur – militär skjuter inte folk på gatorna, ledare kan inte sitta vid makten tills de dör (förutom den kastrerade kungen…), medborgarna tillåts att delta i fria val där de kan välja mellan representanter från åtta olika partier – som alla tycker likadant om det rådande systemet. Däremot är Sverige en raffinerad osynlig diktatur – myndigheterna kan när som helst ta föräldrars vårdnad om sina barn ifrån dem efter angiverier på de lösaste grunder, efter att ha gett uttryck för åsikter som makten anser olämpliga kan en medborgare när som helst förlora jobb och lägenhet, uteslutas ur fack och kastas i fängelse efter skenrättegångar, där skolsystemet lär ut politiskt korrekta åsikter istället för kunskaper.

Det allra effektivaste häxprovet som används i Sverige idag är mångkulturprovet – om du tar ställning mot mångkulturen utsätts du för alla bestraffningar från myndigheterna som jag nämnde ovan, förutom att du dessutom riskerar att dina barn blir misshandlade eller du själv mördad av mångkulturmobben på gatan medan polisen dricker kaffe. Om du å andra sidan tar ställning för mångkulturen tvingas du att betala för hela kalaset genom högre skatter, längre köer till vård och bostad, bevittna gängkrig och få din bil uppbränd, tvingas lyssna till klämmiga sånger på arabiska som din fyraåring just fått lära sig på dagis och så vidare. Ett vattentätt prov!

Den svenska diktaturen kommer aldrig att kunna besegras med enbart argumentation och åsiktsbildning eftersom den är grundad på en ”allmänt vedertagen” universalism som påstås vara fastslagen för all framtid, och eftersom den bygger på att bryta ner medborgarnas moraliska samvete och göra dem till ryggradslösa nickedockor som aldrig kommer att gå att mobilisera till kamp. Den svenska diktaturen är dessutom en hydra där den folkvalda riksdagen bara är ett litet huvud, medan de mäktiga huvudena bland andra är den internationella finansen, de manipulerande medierna och mäktiga lobbyorganisationerna i sionismens och globalismens tjänst.

Dissidentförfattaren Vaclav Havel förföljdes av myndigheterna i många år, men han bevarade sin inre moraliska kompass, sålde sig aldrig till systemet, och när systemet en dag kollapsade under sin egen degenererade ondska stod han redo att tjäna sitt folk som president, tillsammans med många av hans tidigare kampbröder och systrar.

Den svenska diktaturen kommer på samma sätt att implodera en dag under trycket av massinvandring och finansiellt och moraliskt kaos. Tills den dagen kommer vi att bevara vår inre ideologiska kompassriktning och vägra vika ner oss, så att vi står redo att ta ansvar och bygga det nationalsocialistiska nordiska samhället med rent blod, ärlig svett och glädjetårar!

/Jimmy Thunlind


  • Publicerad:
    2016-12-19 11:05