POLISSTATEN. Malmös befolkning får nu finna sig i att polisen kan filma dem under dygnets alla timmar när de befinner sig på allmän plats. Det är den ”särskilda händelsen Rimfrost” som polisen använder som alibi för att ytterligare utöka övervakningen av medborgarna.

Polisen använder drönare för att övervaka Malmös befolkning dygnet runt. Foto: Pixabay.

Övervakningen ökar i samhället. I den invandrartäta staden Malmö som har stora problem med bombningar, mord, våldtäkter och rån, har polisen tagit den ”särskilda händelsen Rimfrost” som intäkt för att bevaka invånarna natt som dag med hjälp av drönare.

Polisens namn på drönare är UAS (Unmanned Aerial System) – vilket i realiteten är en slags robot.

Robotövervakningen kan komma att ske dygnet runt på allmän plats. Polisen uppger att ändamålet med den ständiga övervakningen av Malmöborna är att vara ”brottsförebyggande” och ”trygghetsskapande”.

Övervakningen av befolkningen ska ske framför allt vid centrumanläggningar så som gallerior, köpcentra och affärsgator, samt på platser där narkotikahandel bedrivs. Eftersom det inte är möjligt att filma endast brottslingar, kommer vanliga skötsamma människor i hög grad att drabbas av denna nya massiva övervakning.

— Vi kommer att använda UAS med kameror när behovet så kräver under de kommande månaderna, berättar Michael Mattsson, biträdande kommenderingschef för Rimfrost Syd.

Polisen kommer att förutom kameror på flygande robotar även använda sig av fasta kameror och kameror på helikoptrar.

Beslutet om robotövervakning av Malmös befolkning gäller mellan den 10 december 2019 och den 8 mars 2020.

Polisen har redan tidigare placerat ut ett flertal högtalare på allmän plats i Malmö för att kunna tala bångstyriga medborgare till rätta i realtid. Detta tillsammans med den nya robotövervakningen gör att Fria Tider beskriver staden som att den ”alltmer börjar likna en futuristisk dystopi”.

Källor:
Malmö ska ”dygnet runt”-bevakas genom drönare
Malmöpolisen använder UAS under Rimfrost


  • Publicerad:
    2019-12-10 21:45