INRIKES. Arrestintaget i Malmö hanterade i snitt tjugo frihetsberövade om dagen under 2017.

Arrestintaget vid utredningsjouren hanterar de personer som blir frihetsberövade i samband med brott, men också förvarstagna och personer som omhändertas enligt polislagen §13 (PL13), för störande av allmän ordning, eller enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB).

Under 2017 frihetsberövades 3 404 personer, varav 2 919 enligt Rättegångsbalken. Av dessa anhölls 1 701 personer, misstänkta för olika typer av brott, och 713 av dessa blev också häktade. 485 förvarstagna enligt utlänningslagen har också hanterats av arrestintaget i Malmö som även biträtt Tullverket med 238 anhållna personer.

Utöver dessa har 3 201 personer omhändertagits enligt LOB och 259 enligt PL§13.

Totalt har arrestintaget under året hanterat nära 6 900 personer, vilket innebär i snitt tjugo frihetsberövade om dagen.

Källa:
Högt tryck på arrestintaget i Malmö


  • Publicerad:
    2018-01-08 11:55