VÄRMLAND. Värmlands folkblad uppger att de försökt få reda på hur många brott som asylsökare varit inblandade i. Polisen har dock valt att hemligstämpla den uppgiften då de för närvarande håller på att analysera invandrarkriminaliteten som växer fram i kölvattnet av asylinvandringen.

polisen-1440x960

Enligt polisen i Värmland sker många brott på länets asylboenden. Men när Värmlands Folkblad försökte ta reda på exakt hur många brott som skett på asylboenden i Värmland säger polisen att det är hemligstämplade uppgifter. De uppgifterna har sedan i höstas räknats som en ”särskild händelse” som kallas ”Alma” och det innebär att de är hemligstämplade uppgifter för närvarande.

Polisen brukar upprätta särskilda händelser under kortare tidsperioder för att analysera vissa former av brottslighet, men Alma-händelsen som rör brottslighet som uppstått efter den eskalerade asylinvandringen har pågått väldigt länge nu och beskrivs som unik.

Thomas Wallberg är kommenderingschef för den speciella händelsen Alma och han uppger följande till Värmlands Folkblad:

-– Det är ny brottslighet på det sättet att det är nya människor och det sker fler brott. Det är helt enkelt fler människor. Och det som händer framförallt i mindre regioner med långa framkörningstider är att kommer det ett prio ett-larm om misshandel till exempel, tar det så lång tid att ta sig dit att till exempel brottsförebyggande arbete som man kanske annars skulle ägnat sig åt, blir lidande.

Wallberg tror att händelsen kommer avslutas i februari och att polisen då kommer släppa på den hemligstämplade informationen.

— Min spekulation är att det kan krävas en resursomfördelning inom polismyndigheten, men det är en dialog som ytterst rikspolischefen har med regioncheferna, säger också Wallberg.

Källa:
Brott som berör flyktingar hemligstämplas


  • Publicerad:
    2016-01-19 01:40