SVERIGE. Polisen har valt att hemligstämpla och mörka detaljerna kring deras resursanvändning i den pågående främlingsinvasionen. Alla brott som anmäls där målsägande, misstänkt eller förhörd person, är en så kallad migrant märks med koden 291.

Sedan fyra månader tillbaka har alla polisens regioner avsatt personal till insatsen. Operation Alma leds enligt uppgifter av Nationella operativa avdelningen (NOA). Informationen kring polisens resurser och arbetade timmar inom ”Operation Alma” är även de hemliga. Operation Alma berör bland annat gränskontroller, utlänningskontroll och brottsbekämpning.

När Dagens Nyheter bad om att få ta del av polisens statistik gällande ”flyktingar” blev svaret nej. Det visade sig att polisen har hemligstämplat all information rörande just detta område. Bakom koden 291 döljer sig alla siffror rörande polisens arbete med flyktinghanterande och migranter. Det gäller allt ifrån gränskontroller till våldsbrott.

Alla anmälningar där målsägande, misstänkt eller förhörsperson, är så kallad migrant märks med koden 291 och är hemlig för allmänheten.

I ett internt direktiv till polisens kommunikatörer som av en händelse läckt ut till media står det bland annat följande: ”Angående resurskod 291 som blivit känd för media. Koden används som arbetsmaterial för den dagliga lägesbilden. Den dagliga lägesbilden är hemligstämplad varför det som står där inte ska lämnas ut /…/ Ingenting ska ut i pappersväg gällande Alma-kommenderingen så länge den pågår”.

Det är är polisens avdelning för krisberedskap som ligger bakom beslutet till sekretessen. Motiveringen till beslutet är att det ”innehåller vissa uppgifter som hänför sig till verksamhet för att förebygga brott och det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas av om dessa uppgifter röjs”.

Källa:
Polisen vägrar avslöja vilka resurser som läggs på flyktingsituationen – ”kod 291” hemlig


  • Publicerad:
    2016-01-22 08:00