SVERIGE. Den nationella insatsen Alma är nu avvecklad. Polisen har släppt siffrorna som mörkats för allmänheten genom brottskod 291.

illegal-immigrants-greece

Under förra året kom 163 000 registrerade asylsökande till Sverige. Mellan den 11 november 2015 och den 31 januari 2016 har det under den nationella särskilda händelsen Alma registrerats 1799 brott begångna på asylboenden. Förutom brotten på asylboenden har asylsökare varit inblandade i 1329 brott på andra platser.

Polisen har inte hunnit med att skriva händelserapport för alla brott som begåtts och därför är den tidigare hemligstämplade statistiken inte fullständig. De brott som anmälts på asylboenden är:

Misshandel: 831
Hot och ofredanden: 484
Skadegörelse: 139
Stöldbrott: 135
Narkotikabrott: 43
Sexualbrott: 37
Ekonomisk brottslighet: 8
Övrigt: 122
Totalt: 1 799

Brott som inte begåtts på asylboenden eller i anknytning till dessa men där asylsökare varit inblandade som förövare eller offer:

Stöldbrott: 427
Hot och ofredande: 223
Misshandel: 184
Narkotikabrott: 72
Ekonomisk brottslighet: 54
Sexualbrott: 53
Skadegörelse: 40
Övrigt: 276
Totalt: 1 329

Utslaget per dag så innebär det att massinvandringen berikat Sverige med 38 brott per dag, en siffra som dock egentligen är högre enligt polisens egna utsago då samtliga brott som asylsökare begått inte hunnit rapporteras – samt att det lär finnas ett stort mörkertal.

Brott riktade mot asylboenden där förövarna inte var knutna till asylboendena var betydligt lägre och hamnar på 159 händelser.

Hot och ofredanden: 64
Skadegörelse: 47
Misshandel: 13
Stöldbrott: 11
Sexualbrott: 0
Ekonomisk brottslighet: 0
Narkotikabrott: 0
Övrigt: 24
Totalt: 159

Under den gällande perioden har också ett mord på en 22-årig anställd i Mölndal skett, om polisen valt att inte rapportera om detta eller om det faller under kategorin övrigt framgår inte. Den totala siffran för händelserapporter där även bevakning samt kontroll av fordon ingår uppgår under perioden till 5645.

Stefan Hector, kommenderingschef för Alma, tycker att det är skönt att siffrorna nu ligger på bordet och menar att det borde offentliggjorts från början då det varken finns något hemligt eller känsligt i dessa händelserapporter. Att Alma är upphävt innebär inte några övriga förändringar.

— Fram till att polisregion syd kan bära sin egen tyngd så kommer vi att fortsätta att förstärka med poliser från andra delar av landet, säger Hector.

Patrik Engström, gränspolischef på nationell nivå, meddelar att gränspolissektionen växer genom intern och extern rekrytering och kommer bli nästan dubbelt så stor. Trycket på polisen är stort och i takt med att Migrationsverket hinner ikapp med sitt arbete kommer också antalet utvisningsärenden som polisen skall verkställa att öka.

— Vi har fått 163 000 nya människor på ett år. Anläggningsboenden ligger ofta i glesbygd med lång framkörningstid för polisen. Ett lokalpolisområde kan vara nästan lika stort som ett mindre europeiskt land och befolkningsökningen i avfolkningsbygd kan landa på tusen procent. Det är en enorm utmaning för hela polisen, säger Engström om massinvandringen.

Källa:
Polisen släpper asylbrottssiffror


  • Publicerad:
    2016-02-20 01:45