SVERIGE. Det var fel att hemligstämpla all brottslighet utförd av asylsökare. Detta fastslår kammarrätten i Stockholm i en dom efter att Värmlands Folkblads reporter Therese Thorén överklagat polisens beslut att inte ge henne information om brott som skett på asylboenden i Värmland.

polisen-1440x960

Sedan i höstas har polisen i Sverige systematiskt mörkat alla brott begångna av asylsökare. Detta framkom när Värmlands Folkblads kriminalreporter, Therese Thorén, ville ta del av samtliga rapporter som rörde asylboenden i Värmland.

Polisen vägrade då att lämna ut informationen till Thorén och hänvisade då till att man klassat brott på asylboenden som en ”särskild händelse” som fått brottskoden 291 och hanteras av en specialenhet som kallas ”Alma”. Tilltaget från polisens sida var unikt då det kan hända att polisen upprättar ”särskilda händelser” under korta tidsperioder för att analysera vissa former av brottslighet, men det ska aldrig tidigare ha skett i denna omfattning och under en så här lång tidsperiod.

Thorén överklagade polisens beslut att inte ge henne informationen som hon ville ha.

— Jag tyckte att det var konstigt att vi inte kunde få ut de här uppgifterna. Händelserapporter är någonting som polisen själva dagligen lägger ut på sin hemsida, så det fanns ingen anledning till att just de här skulle vara belagda med sekretess, säger hon.

Nu har kammarrätten i Stockholm gett henne rätt. Rätten konstaterade i sin dom att händelserapporter kan beläggas med sekrets men att det måste göras en ny bedömning vid varje enskilt fall, man kan inte generellt hemligstämpla en viss typ av brott skriver de i domen. Det har således varit fel av polisen att hemligstämpla brottslighet utförd av asylsökare.

— Det var precis det jag poängterat. En misshandel i Arvika har ingenting att göra med ett rån i exempelvis Malmö, bara för att de sker på samma sorts plats, säger Thorén som inte är förvånad över domen.

Nu räknar Thorén med att få ut samtliga rapporter rörande asylsökande inom kort så länge polisen inte väljer att överklaga domen.

Källa:
Kod 291: Fel av polisen att hemligstämpla flyktingbrott


  • Publicerad:
    2016-02-13 18:35