MEDIA. Efter polisens mörkläggning av invandrares sexövergrepp på svenska flickor på en ungdomsfestival i Stockholm menar nu Nationell.nu att den svenska polisen är en maffia.

Organiserade brottslingar?

Organiserade brottslingar?

Nationell.nu, som åtminstone tidigare drevs av juristen Richard Langéen, har uppmärksammat hur polisen mörklade omfattande sexövergrepp som invandrare begick mot unga flickor på ungdomsfestivalen ”We are Sthlm”. En polisman ska enligt DN ha sagt att polisen mörklade brotten för att inte gynna Sverigedemokraterna.

I efterhand har polisen anklagat Bonniertidningen för att felcitera honom. Polisen, som heter Peter Ågren, menar att han sa att polisen ibland undviker att rapportera sanningsenligt om invandrarbrottslighet då det gynnar ”främlingsfientliga krafter” i allmänhet, vilket fortfarande innebär att den svenska polisen ägnar sig åt propagandaarbete trots att myndighetens uppgift officiellt är att bekämpa brottslighet.

Nationell.nu listar i sin artikel flera andra fall hur polismyndigheten ser mellan fingrarna med brottslighet som är politiskt korrekt i dagens Sverige. Sammanfattningsvis drar Nationell.nu slutsatsen att polisen är ”Sveriges största kriminella organisation” och en maffia, enligt följande definition:

Wikipedia definierar en maffia som ”en organisation eller globalt nätverk av kriminella organisationer … ofta blandad med lagliga affärsområden”, där ”infiltration av samhällsapparaten och särskilt rättsväsendet” är åtgärder som syftar till att skydda brottslighet.

Källa:
Kriminell polismaffia mörklade sexuella massövergrepp i Stockholm


  • Publicerad:
    2016-01-12 16:30