SVERIGE. Under årets tre första månader har fler poliser än under hela år 2013 valt att säga upp sig. Det är främst poliser under 40 år som säger upp sig och en av faktorerna tror man är den dåliga löneutvecklingen.

Polishögskolorna runt om i landet har svårt att fylla platserna samtidigt säger rikspolischefen Dan Eliasson att de kommande åren kräver flera tusen nya poliser för att klara av de uppgifter som myndigheten har.

Under ett flertal år har uppsägningarna hos polisen ökat, siffrorna nedan talar sitt tydliga språk. Märk att dessa siffror gäller för poliser under 40 år.

2013 – 70 st
2014 – 95 st
2015 – 121 st

Under årets tre första månader har 60 poliser under 40 år sagt upp sig och håller trenden i sig kommer totalt 240 poliser att ha sagt upp sig vid årets slut. Om trenden för åldersgruppen 40-60 år håller i sig kommer även 180 poliser i den åldersgruppen ha sagt upp sig i år jämfört mot 100 år 2013. Alltså rör det sig om runt 420 poliser som beräknas säga upp sig i år, om situationen inte förbättras eller förvärras.

— Den här trenden är mycket allvarlig och det är uppenbart att myndigheten inte har förstått allvaret. Vi har en polisbrist i dag och den kommer att bli akut, säger Lena Nitz som är Polisförbundets ordförande.

Det är missnöjet med löneutveckling som Nitz tror är anledningen bakom avhoppen.

Polisen meddelar genom Max Luttteman, polismästare samt ansvarig chef för kompetensfrågor inom polisen:

Vi måste vidta åtgärder för att behålla de kompetenser vi har. Vi behöver bland annat se över arbetsvillkor och förutsättningar för kompetensutveckling. Målsättningen är att vi ska minska antalet avgångar men frågan är komplex och handlar om mer än bara om lön.

Källa:
Facket befarar massflykt av poliser


  • Publicerad:
    2016-05-06 23:55