INRIKES. Riskpolischefen meddelande i DN Debatt att en ny reform kommer äga rum inom polismyndigheten. Den nya enheten har som sin primära uppgift att bekämpa ”felaktiga” åsikter.

Rikspolischef Dan Eliasson

I Stockholm, Göteborg och Malmö har en ny polisorganisation upprättats för att bekämpa vad de anser är dåliga åsikter. Deras arbetsområde kommer primärt att vara förlagt till internet och dess ”träskmarker” av så kallat intolerans och hat. Förutom att skydda minoriteter och trossamfund kommer de även att arbeta för att förebygga dåliga åsikter hos medborgarna.

Rikspolischefen Dan Eliasson skriver i sitt debattinlägg på DN Debatt att denna nya satsning är ett led i kampen för att ”skydda det öppna demokratiska samhället”. Eliasson skriver även att det fria ordet är en grundbult i vårt öppna samhälle. En grundbult han nu enbart vill ska innefatta de som enligt honom har rätt åsikter.

Förutom de tre storstadsregionerna kommer även landets övriga polisdistrikt att få inrätta en specialenhet för att skydda de demokratiska fri- och rättigheterna som finns i vårt land. Detta genom att arbeta med utredning, underrättelse och utveckling för att komma åt de som uttrycker negativa åsikter om till exempel människors sexuella läggning eller deras etniska härkomst.

Eliasson skriver i sitt debattinlägg:

”Ett nytt nationellt IT-brottscentrum planeras. Centrumet ska möta nationella och internationella krav kring resurser och kompetens för den alltmer komplexa IT-relaterade brottsligheten. Det stärker förmågan kring de brott som hotar de grundläggande fri- och rättigheter som rör vårt öppna samhälle ytterligare.”

Tidigare samma dag skrev Anne Ramberg, generalsekreterare på Advokatsamfundet som hyllade Decemberöverenskommelsen och har kallat Sverigedemokraterna för ett ”ytterlighetsparti”, om rättsväsendets ansvar när det kommer till att förebygga och motverka ”felaktiga” åsikter. Detta eftersom många uttryckt kritik mot att bland annat Expressen har samarbetat med vänsterextrema våldsgrupper och på så sätt fått tag i anonyma skribenters riktiga identiteter. Enligt Ramberg leder ett rättsväsende som inte är vänsterliberalt till ”världskrig”, ”Israels mur mot Palestina” och ”amerikansk terroristbekämpning”.

Ramberg skriver nu:

”Kontroversiella, rasistiska och kränkande uttalanden ska inte kunna döljas i anonymitetens dimma. De ska inte åtnjuta yttrandefrihetens skydd.”

Källor:

Ny polisorganisation ska bekämpa dåliga åsikter
”Nya polisenheter ska skydda de demokratiska friheterna”


  • Publicerad:
    2015-02-25 23:50