SÄKERHET. En kvinnlig polis sticker idag ut hakan och kallar rikspolischefen Dan Eliasson för det största hotet mot Sverige. Hon pekar även finger åt Sveriges politiker.

760

Det är polisinspektör Lisa Reventberg som i Metro tidigare idag publicerade en insändare där hon argumenterar för att det största hotet mot Sverige inte är Ryssland, ”högerextremister” eller något annat av de hot som brukar lyftas fram i media utan Sveriges egen rikspolischef Dan Eliasson. Reventberg inleder artikeln med följande hårda ord:

Rikspolischef Dan Eliasson satt i programmet “Veckans brott” 10 november 2015 och bad svensk polis gång på gång: “Ge mig chansen!”. Fyra månader senare har han försakat alla tänkbara chanser genom att försämra läget ytterligare. Dan, du är en ansvarslös och usel polischef, dina arbetstagare flyr och alla blir lidande.

Vidare ondgör hon sig över hur politiker och polisledning hela tiden skyller problemen på varandra istället för att någon tar ansvar för de beslut som de fattar.

Retoriken mot politikerna från Reventberg är frän och påminner om invandringskritiker som menar att politiker och journalister som hyllar mångkulturen själva inte bor i mångkulturen. Om politikerna som förstör den svenska poliskåren skriver Reventberg följande:

Gör våra makthavare någonting för att stoppa den galopperande trend som hotar svensk säkerhet? Svar nej. Snarare tvärtom. De har en naiv tro på att underbetalda, uttröttade poliser som blöder i manskapet ändå ska leverera ett rättssäkert arbete där medborgaren får en tillfredsställande service 24/7. Vilken värld lever våra politiker i? Kanske är de människor som lever med turen att inte behöva ringa polisen när det är fara för liv och hälsa. De kanske inte bor i utsatta områden där otryggheten ökar när polisens närvaro minskar.

Reventberg skriver vidare om hur poliser skrivit hela 22 000 brev till politiker för att påpeka att polisen saknar resurser, vilket inte gav någon som helst respons från några politiker. Sammanfattningsvis skriver Reventberg följande:

Dan Eliasson och våra svenska politiker är det största hotet mot svensk säkerhet. De både hör och ser hur den svenska poliskåren med rasande fart slås i spillror. Hur svenska poliser flyr sitt yrke och söker sig till arbetsplatser som tar till vara på polisers kompetens och driv. Är svenska folkets säkerhet inte värd någonting?

Källa:
Polis: Dan Eliasson är det största hotet mot säkerheten i Sverige


  • Publicerad:
    2016-03-03 17:45