INRIKES. Efter att den ökände Dan Eliasson tillträdde som chef inom polismyndigheten har ett stort antal poliser, både från inre och yttre tjänst, sagt upp sig i protest. Nu har det gått så långt att brandkåren får utföra polisens uppgifter.

fjollor

Huddingepolisen får illustrera det svenska polisväsendet.

Frånvaron av poliser på många platser i landet har gjort sig påmind, inte minst i Arjeplog där räddningstjänsten får sköta uppgifter som polisen ska sköta. Det kan handla om allt från avspärrningar, uppgiftsinsamling vid fastighetsbränder och att ta hand om ägodelar vid trafikolyckor. Poliser har till och med per telefon frågat ”känner ni om det luktar alkohol” vid trafikolyckor då de inte klarat av att skicka en patrull till platsen för att utföra alkotest.

— Vi ser polisen alltför sällan då vi är ute på trafikolyckor till exempel, och vi får utföra polisiära uppgifter. Det är fel, våra brandmän är inga poliser. Om man tar exempelvis en trafikolycka så måste vi spärra av vägen från båda håll, vilket egentligen är polisens uppgift. I värsta fall så tappar vi två personer där, och då är det tre personer kvar som ska jobba med själva olycksplatsen. Det här upplevs frustrerande, och särskilt då man får veta från polisen ”att vi har ingen patrull att skicka”. Då ska vi hantera den polisiära uppgiften själv, säger Hans-Erik Jonsson, Arjeplogs räddningschef.

Jonsson tror att det mest är mindre kommuner med deltidsbrandmän som drabbats hårdast av polisens bortfall och situationen kan innebära onödig fara för människor som varit med om olyckor.

— Det är många händer och fötter som behövs vid en trafikolycka. Måste jag då skicka ut två personer åt var sitt håll för att hålla koll på trafiken, då är vi bara tre. Varav en ska säkra mot brand, så ingen bil börjar brinna medan räddningsarbete pågår om exempelvis två bilar är inblandade. Då har vi bara två personer som kan arbeta med de två kolliderade fordonen. Det blir kämpigt, säger han.

Polisväsendet började under fjolåret att tappa ovanligt många av sina anställda inom både inre och yttre tjänst. Det är en trend som även hållit i sig i år och organisationen klarar inte längre av att täcka upp arbetsuppgifterna. Flertalet poliser som har sagt upp sig har direkt hållit Dan Eliasson ansvarig för deras avhopp och man har till och med sagt att han, tillsammans med politikerna ”är det största säkerhetshotet mot Sverige”.

Källa:
Polisen kommer inte – då förväntas brandmän göra jobbet


  • Publicerad:
    2016-08-29 21:45