INRIKES. Under förra årets flyktingkris så förhindrade rikspolischefen Dan Eliasson införandet av gränskontroller trots att både gränspolisen och den nationella operativa ledningsgruppen påtalade behovet av sådana. Detta framkommer i en granskning som riksrevisionen gjort.

dan eliasson

Dan Eliasson.

Det var i september förra året när inflödet av migranter började öka kraftigt som samtliga regionala gränspolissektioner var överens om att det fanns ett behov av att återinföra gränskontroller. Samma månad så kunde Polismyndighetens nationella operativa ledningsgrupp konstatera att det var ”nära ett läge där polisen bör framföra ett förslag till regeringen avseende gränskontroll”. Detta enligt en granskning som riksrevisionen gjort.

Rikspolischef Dan Eliasson fick då tre handlingsalternativ presenterade för sig av den nationella operativa avdelningens gränspolissektion. De tre alternativen var oförändrat läge, ökat inre utlänningskontroll och återinförd gränskontroll. Dan Eliasson valde oförändrat läge och motiverade det enligt riksrevisionens granskning med att ”rikspolischefen inte ansåg att läget var sådant att Polismyndigheten kunde besluta om att återinföra gränskontroller”.

Ser man på statistik från Migrationsverkets hemsida så kom det in ungefär 100 000 asylsökande under den aktuella perioden september-november förra året för att sedan minska markant efter det att gränskontrollerna infördes.

Eliasson har tidigare varit generaldirektör för Migrationsverket och sedan en tid även väldigt ifrågasatt i sin roll som rikspolischef.

Läs granskningen här.

Källa:
Per Gudmundson: Dan Eliasson stoppade gränskontroller
Migrationsverket: Aktuell statistik


  • Publicerad:
    2016-11-18 07:00