SVERIGE. Den hårt kritiserade rikspolischefen Dan Eliasson kommer sitta kvar på posten. Enligt inrikesminister Anders Ygeman har Eliasson redovisat en plan för hur den negativa utvecklingen inom polismyndigheten ska kunna vändas. Att byta rikspolischef i dagsläget vore ett misstag påstår Ygeman.

dan eliasson

Tidigare under fredagsmorgonen träffade inrikesminister Anders Ygeman rikspolischefen Dan Eliasson i Rosenbad för att få en överblick över hur den negativa trenden inom polismyndigheten ska kunna vändas. Eliasson presenterade en plan på hur han ska kunna lyckas med detta vilket fått Ygeman att fatta nytt förtroende för den hårt kritiserade rikspolischefen. Ygeman medger att resultaten har varit för dåliga men att det finns “ljus i tunneln”.

Rikspolischefen har i dag redogjort för den samlade resultatutvecklingen. Resultatet är för dåligt, men det finns ljuspunkter. Utredningsresultaten i Region Ost har vänt uppåt. Det verkar också ha vänt i ett antal län, Hallands län till exempel, Säger Ygeman.

Ett av Eliassons förslag är ett anställningsstopp vid de nationella avdelningarna, som ska ge fler poliser närmare medborgarna. Han nämner också att fler utredare har anställts, både civila och poliser samt att ny teknik och IT-system införts och att ett 20-tal andra åtgärder är på gång.

Ygeman kan dock inte lova att resultaten kommer att vända ändå. Inte heller har någon tidsgräns satts på hur lång tid Eliasson har på sig att vända utvecklingen och Eliasson har heller inga planer på att avgå i förtid vilket kan innebära att han sitter kvar på posten fram till nästa riksdagsval.

Det går inte att utfärda några garantier. Men dagens möte mellan mig och rikspolischefen har förts i en allvarlig anda, säger Ygeman.

Sverigedemokraterna samt Allianspartierna har krävt Eliassons avgång och missnöjet bland Sveriges poliskår är också väldigt utbrett och många kollegor har också krävt hans avgång. Enligt en undersökning som gjordes i december 2016 har inte heller svenska folket något förtroende för Eliasson, där endast en av tio sade sig ha förtroende för rikspolischefen.

De grupper som är mest kritiska till Eliasson återfinns bland de som röstar på Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna där 85 respektive 66 procent inte uttrycker något förtroende alls för honom.

Bland miljöpartister och de som röstar på Feministiskt initiativ har rikspolischefen dock märkbart högre förtroende än bland allmänheten i helhet. I båda dessa grupper känner nämligen var fjärde person förtroende för honom.

Statsminister Stefan Löfven har under hösten och vintern sagt sig ha fortsatt förtroende Eliasson men att han önskar se “resultat”. Frågan om rikspolischefsposten har därför kommit att bli en av Sverigedemokraternas och Allianspartiernas viktigaste frågor.

Polisen nämner främst tre områden som orsaken till de försämrade resultaten. Det är den så kallade flyktingkrisen samt den importerade gängkriminaliteten med alla mord, våldtäkter, misshandelsfall, rån och så vidare. Det tredje området är polisens omorganisation.

Omorganiseringen har kritiserats flera gånger av Polisförbundet som menar att den ligger till grund för den ineffektivitet och den dåliga stämning som råder inom poliskåren. Eliassons försökte även hindra införandet av gränskontroller trots att både gränspolisen och den nationella operativa ledningsgruppen påtalade behovet av sådana. Det var även han som låg bakom sommarens #tafsainte-armband, som skulle stoppa sexuella övergrepp vid festivaler.

Det viktigaste är egentligen inte siffrorna, då riskerar vi att få en polismyndighet som bara fokuserar på statistiken. Då kan man välja att bara göra nykterhetskontroller eller utreda ringa narkotikabrott. Det här ska vända på riktigt, få långsiktigt tryggare medborgare, säger Ygeman.

Källor:
Dan Eliasson sitter kvar som rikspolischef
Endast var tionde svensk har förtroende för den ökände rikspolischefen Dan Eliasson


  • Publicerad:
    2017-01-20 16:00