SVERIGE. Åklagare fattade under fredagen beslut om att inte inleda någon förundersökning mot rikspolischefen Dan Eliasson sedan denne skickade hemlig information om polisens arbete okrypterat till ett kanadensiskt företag.

Det var år 2015 som Sveriges rikspolischef Dan Eliasson valde att skicka okrypterad information, alternativt använde en kryptering som inte godkänts av Försvarsmakten, om polisens arbete till externa företag. Information innehöll bland annat polisens personal- och lönesystem, som innehåller sekretesskyddat material.

Händelsen anmäldes och ledde även till att samtliga riksdagspartier förutom Socialdemokraterna och Miljöpartiet antingen krävde, eller antydde att man krävde, Eliassons avgång.

— Moderaterna tycker att Sverige behöver en ny rikspolischef, men det är inte ett krav vi riktat utifrån de uppgifter vi fått i kväll. Nu vill jag att vi ska gå till botten med det här och jag vill veta om man har äventyrat enskilda poliser och familjers säkerhet. Frågan om förtroendet tycker jag just nu är sekundär, sa Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé när Eliassons tabbe offentliggjordes.

Under fredagen meddelade överåklagare Anders Jakobsson vid Särskilda åklagarkammaren att en förundersökning mot Eliasson inte kommer att inledas.

— Av det material jag som tagit del av framgår att Polismyndigheten inte har sänt eller röjt några hemliga uppgifter eller annan information ur systemet till den externa leverantören. Ingen person har därmed lidit skada, säger Jakobsson i ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten.

Vidare i pressmeddelandet konstateras det dock att det beslut som Dan Eliasson fattade år 2015 bröt mot säkerhetsskyddsförordningen.

Det strider mot säkerhetsskyddsförordningen att fatta ett sådant beslut”, står det i pressmeddelandet.

Åklagaren lägger ändå ned utredningen då ingen ska ha kommit till skada och att beslutet avser förvaltning av ett IT-system och därmed inte innebär myndighetsutövning mot enskilda personer. I pressmeddelandet står följande:

Beslutet är därför inte heller av sådant slag att det kan anses ha skett vid myndighetsutövning såsom begreppet definieras i 20 kap. 1 § brottsbalken. Med anledning härav ska förundersökning inte inledas för tjänstefel eller annat brott då det inte finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

Källa:
Ingen förundersökning om rikspolischefen


  • Publicerad:
    2017-10-13 13:00