YTTRANDEFRIHETENS FIENDER. Tidigare i veckan blev det en stor nyhet att Civil Right Defenders anmält Nordiska motståndsrörelsen. Nordfront kan nu avslöja hur genomjudisk CRD är.

Under torsdagen meddelade flera medier att ”människorättsorganisationen” Civil Right Defenders (CRD) anmält Nordiska motståndsrörelsen för hets mot folkgrupp. Detta till följd av att tyrrunan bars i samband med demonstrationen i Göteborg den 30 september. Vad de däremot inte nämnt är att CDR utgör en judisk frontorganisation, sponsrad av bland andra George Soros.

Civil Right Defenders hette tidigare Svenska Helsingforskommitén. Det var en organisation inom paraplyorganisationen Internationella Helsingforsfederationen för mänskliga rättigheter (IHR) som grundades av den i Sverige boende juden Gerald Nagler 1984. Syftet med organisationen var att stötta judar i dåvarande Sovjetunionen, med formuleringar i universalistiska ordalag om ”mänskliga rättigheter” för att inte framhäva de direkt judiska intressen det handlade om. Gerard Nagler var generalsekreterare för IHF 1984-1992 och blev efter bildandet av Svenska Helsingforskommittén dess ordförande 1992-2004. Han är alltjämt hedersordförande i vad som numer alltså döpts om till Civil Right Defenders.

Genom åren har en rad namnkunniga judar funnits med i organisationens styrelse, däribland Karl Birnbaum, Maciej Zaremba och Susanne Urwitz. Den senare är fortfarande med i valberedningen för CRD och har likt flera av de övriga inblandade även ingått i den judiska organisationen Svenska Kommittén mot Antisemitism (SKMA). Bland medlemmarna i CRD återfinns namn som Carl-Johan Bonnier, Hedi Fried, Jackie Jakubowski och Monica Nagler.

Den sistnämnda är Gerald Naglers fru och tidigare ordföranden för svenska PEN. Tillsammans med andra judar som Robert Weil, Gabriel Urwitz och Michael Kamras hörde de till de första finansiärerna av Expo. Detta trots, eller kanske tack vare, att de var väl medvetna om att grundaren Tobias Hübinette uttryckt följande maxim i tidningen Creol nr. 1 1996:

Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa samhället! Leve anarkin!

Inom Gerard Naglers och CRD:s ”människorättsaktivism” ingick med andra ord att finansiera sådana som vill ”låta den vita rasens västerland gå under i blod och lidande”. Det är därför föga förvånande att de anmäler Motståndsrörelsen som är en organisation som vill göra allt för att förhindra en sådan utveckling.

Chefen för CRD är Robert Hårdh som avlönats av judiska organisationer större delen av sitt liv. Han är utöver detta exempelvis styrelseledamot i ovan nämnda Expo.

Bland dagens finansiärer av CRD återfinns Open Society Foundations, en av juden George Soros många initiativ för att förvandla västvärlden till just ett mångkulturellt och rasblandat samhälle där den vita rasen går under i blod och lidande.


  • Publicerad:
    2017-10-14 21:10