Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

JK:s besked efter hetskampanjen: Tyrrunan är inte brottslig

Av Redaktionen, 2017-10-16
redaktionen@nordfront.se

YTTRANDEFRIHET. Efter att judiskägd media försökt att sprida lögnen om att Motståndsrörelsens Tyrruna skulle vara en ”symbol för förintelsen” kom många att anmäla dess användning för ”hets mot folkgrupp”. Idag har JK som väntat meddelat att symbolen inte är brottslig, och hänvisar till tidigare beslut i samma fråga.

I ett spektakulärt utspel försökte de Schibstedägda tidningarna Aftonbladet och Svenska Dagbladet nyligen att utmåla Nordiska motståndsrörelsens Tyrruna som en ”förintelsesymbol”. Runan används och har kommit att starkt förknippas med Nordiska motståndsrörelsen och formar tillsammans med Ingrunan den så kallade Riksrunan, som återfinns på Motståndsrörelsens fana.

Med tanke på dess användning har den i omgångar anmälts av Motståndsrörelsens fiender, vilket vid samtliga tillfällen lett till besked från Justitiekanslern (JK) om att den inte på något sätt är olaglig.

I samband med att bilderbergaren Annie Lööf (C) nyligen gjorde ett utspel om att Tyrrunan bör förbjudas kommenterade Motståndsrörelsens presstalesman Pär Öberg saken till Nordfront:

Tyrrunan är inte bara ett skyddat varumärke, utan även ett väl inarbetat sådant. Dessutom är den redan juridiskt prövad och därmed helt laglig. När människor ser symbolen så förknippar de den med oss och inte med SS. Symbolen handlar om kampen för vårt folk, med hänvisning till stridsguden Tyr och används i ett mycket större sammanhang än att bara representera nationalsocialismen i sig.

LÄS ÄVEN: Nationaldagsreflektion: Vilken fana ska vi samlas under?

Efter Schibsteds mediala attacker hakade även övrig regimmedia på och tillsammans med högt uppsatta politiker började man tala om att symbolen måste förbjudas. Vissa menade till och med att det faktum att det är en nationalsocialistisk symbol räcker för att klassa den som ”olaglig”, trots att nationalsocialism är tillåtet i Sverige.

Enligt medias egna uppgifter ledde hetsen mot Motståndsrörelsen och Tyrrunan till att flera människor ska ha anmält symbolen och specifikt dess användning under demonstrationen i Göteborg.

Idag kom dock beskedet från Justitiekanslern, som meddelar att man inte kommer att inleda någon förundersökning angående ”hets mot folkgrupp” för användandet av Tyrrunan.

JK skriver bland annat:

Brottet hets mot folkgrupp innefattar att någon hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Justitiekanslern har tidigare vid ett flertal tillfällen bedömt tryckta skrifter där Nordiska motståndsrörelsens emblem i form av en tyrruna avbildats ensamt eller tillsammans med olika yttranden och då funnit att uppgifterna inte innefattade tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp.

Vidare hänvisar man till en av de många tidigare utredningar där man kommit fram till att symbolen inte hetsar mot någon folkgrupp.

Tidigare idag fick även Nordfronts ansvarige utgivare Emanuel Lärkestål besked av JK att de lägger ned en tryckfrihetsutredning rörande ett klistermärke. I det fallet tycks JK inte ha lyckats utröna vem som är ansvarig utgivare, trots att det står skrivet på klistermärket. Hade förundersökningsledaren bemödat sig att studera klistermärket i fråga hade JK dock i nästa steg kommit fram till samma sak som i fallet med Tyrrunan, nämligen att det redan är undersökt och friat vid ett flertal tillfällen.

Tyrrunans symbolik

Ur Handbok för aktivister i Nordiska motståndsrörelsen:

”Den samlade symbolen för Nordiska motståndsrörelsen är Riksrunan (symbolen för det nya Nordiska riket). Symbolen består av en Tyrruna och en Ingruna. Tyrrunan symboliserar djärvhet, offervilja, kamp och seger. Ingrunan symboliserar fruktbarhet, skaparkraft men även målmedvetenhet och fokus.

Symbolen är fylld med ett grönt fält som står för vår koppling till naturen och dess eviga lagar. Den vita bården symboliserar vår ras. Runornas svarta färg förmedlar struktur, ordning och disciplin.”

Källa:
JK: NMR:s tyrruna inte hets mot folkgrupp


  • Publicerad:
    2017-10-16 18:23