MEDIA. Efter en intensiv hets- och lögnkampanj mot Motståndsrörelsen proklamerar nu Aftonbladet och Svenska Dagbladet stolt att regeringen väljer att agera efter deras direktiv. Samtidigt försöker man återigen att felaktigt peka ut organisationen som terroristisk och ansvarig för brottsliga handlingar.

Inför Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg har den på papperet socialdemokratiska tidningen Aftonbladet tillsammans med den moderata tidningen Svenska Dagbladet (SvD) tillsammans bedrivit en omfattande hets- och lögnkampanj gentemot Motståndsrörelsen. De två mediejättarna, som till synes står på varsin sida i det svenska politiska landskapet, samarbetar mot sin gemensamma fiende utifrån att de ägs av samma judiska mediekoncern: Schibsted.

LÄS ÄVEN: ”Gammelmedia” = judisk

Kampanjen saknar troligtvis motstycke i svensk historia, där man gjort sitt bästa för att uppvigla hat gentemot Motståndsrörelsen. Bland annat har man hängt ut ett 80-tal medlemmar med namn och bild i vad man kallar för en ”unik kartläggning”, trots att större delen av de uthängda individerna tycks vara sådana som redan är offentliga med sitt politiska engagemang. Samtidigt fick ett tiotal före detta medlemmar också vara med i den ursprungliga uthängningen, för att sedan strykas bort som ”avhoppare”. Det uppenbara syftet var förstås att antyda att tidningarna själva, genom sin ”kartläggning”, fick dem att lämna organisationen.

Vidare har man kontaktat medlemmars före detta arbetsgivare, för att ondgöra sig över att nationalsocialister kan få arbeta – för att i nästa andetag ondgöra sig över de medlemmar som inte har ett arbete.

Genom grova lögner och med hjälp av en påstådd anonym ”avhoppare” har man också på allvar försökt hävda att Motståndsrörelsen är en kriminell och tungt beväpnad organisation som ägnar sig åt terrorism. Anklagelsen, som helt saknar verklighetsförankring, har kryddats med det felaktiga påståendet att organisationen låg bakom de så kallade ”bomberna i Göteborg”, trots att en domstol kommit fram till att personerna agerade helt utanför Motståndsrörelsens ramar. Även andra grova och grundlösa anklagelser har man hänvisat till anonyma ”källor”.

Regeringen tycks också ha hörsammat det underförstådda direktivet från Schibsted och kommer nu att utreda terrorlagstiftningen utifrån mediekonglomeratets lögnkampanj. Något som Aftonbladet och SvD självklart stolt proklamerar i en artikel som publicerats i de respektive tidningarna.

Skrytsam rubriksättning hos maktfullkomliga Schibsted.

Justitieminister Morgan Johansson säger till Schibsted att han är besviken över att åklagaren inte klassade ”bomberna i Göteborg” som ett terrorbrott och tänker nu vidta åtgärder.

— Det är uppenbart att det finns en oklarhet i hur begreppet folkgrupp ska bedömas. Det är otillfredsställande, säger justitieministern.

Regeringen har redan tillsatt en utredning för att se över lagstiftningen, men Johansson ser nu skäl att skynda på den – något som Schibstedtidningarna förstås tillskriver sig själva.

Justitieminister Morgan Johansson (S) är snabb att gå sina herrars ärenden.

Då tillfället att terrorstämpla Motståndsrörelsen via ”guilt-by-association” gled Motståndsrörelsens fiender ur händerna när åklagaren inte fann skäl att rubricera ”bomberna i Göteborg” som terrorbrott, tycks de nu vara revanschsugna. Trots att retroaktivitet allmänt anses som rättsvidrigt verkar Schibsted vilja att de dömda genom en lagändring ska kunna dömas för just terrorbrott i efterhand.

Schibsteds hetskampanj har uppenbarligen också skrämt upp regeringen rejält, som nu vill se att Säpo intensifierar sina trakasserier av oliktänkande. Anledningen är inte att Motståndsrörelsens aktivister är misstänkta för specifika brott, utan snarare för att lögnpressen påstår att man eventuellt ”kan” komma att begå brott.

— Det är oerhört viktigt att Säkerhetspolisen och den vanliga polisen följer upp de här individerna och har koll på dem. Det är uppenbart att de kan begå allvarliga våldsbrott, säger Johansson.

LÄS ÄVEN: Så manipulerar massmedia oss

Med tanke på att i princip vilken medborgare som helst rent teoretiskt kan begå allvarlig brottslighet är frågan om det Johansson nu vill att Säpo ska hänge sig åt är rena politiska förföljelser.

”I Sverige utgår all makt från förbrytarna”, sade Nordfronts politiske redaktör Fredrik Vejdeland när han höll sitt tal i Göteborg, samtidigt som vi stod inboxade av ett tjugotal polisfordon vid Lisebergs station under vår tillståndsgivna demonstration. Att förbrytarna inom Schibsted har makt över Sveriges regering råder det inga tvivel om – man har det till den milda grad att man erkänner det helt öppet.

Frågan är bara ifall makten ligger i att politikerna är så lågbegåvade att de verkligen tror på vad de läser i lögnpressen, eller om det faktiskt är så att de inte törs agera på annat sätt.

Källa:
Efter nazistgranskningen – regeringen ser över terrorlagen


  • Publicerad:
    2017-10-04 23:32