YTTRANDEFRIHET. Under demonstrationen intervjuade Peter Sweden en man som enligt egen utsago är halvarab. Mannen, som hade kommit för att höra vad Motståndsrörelsen har att säga, menar att Motståndsrörelsen måste ha rätt att uttrycka sina åsikter och att han inte kände sig rädd i organisationens närvaro.

Inför Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg fick ett stort antal proffstyckare anledning att beklaga sig över att även nationalsocialister har rätt att demonstrera. Den oberoende journalisten Peter Sweden intervjuade dock en man i samband med Motståndsrörelsens demonstration som inte höll med yttrandefrihetsmotståndarna.

Mannen berättar i intervjun att han själv är halvarab och att hans far kommit till Sverige från Libanon. Han hade kommit till ICA Maxi i Mölndal för att försöka följa Motståndsrörelsen till den angivna platsen där tal skulle hållas, då han ville ta del av organisationens budskap.

Mannen menar att Motståndsrörelsens rätt att demonstrera är självklar och kritiserar den mediala hetsen inför demonstrationen och det faktum att polisen försvårade för alla som ville ta del av budskapet.

— Det är svårt att ens få en chans att höra vad de säger, då polisen spärrat av nästan alla vägar i staden. Så det är omöjligt att bilda sig en egen uppfattning. Den enda uppfattningen man kan få är via media och jag tror inte att media ger en rättvis bild, säger mannen i intervjun.

Vidare menar han att det är de så kallade motdemonstranterna som är skurkarna i sammanhanget.

— Nordiska motståndsrörelsen har sagt att de vill hålla en fredlig demonstration. Alla vet att rödingarna inte kommer att vara fredliga, de kommer att göra sitt bästa för att försöka tysta dem och det är detta som kommer att leda till konfrontationer och bråk.

Han kritiserar också media för att de helt underlåtit att rapportera om de våldsamma motdemonstranter som i förväg aviserade att de tänkte begå brottsliga handlingar i samband med Motståndsrörelsens demonstration. Som rasblandad menar mannen också att han inte känner sig osäker i Motståndsrörelsens närvaro, trots att han hade haft svårt att få kontakt med de medlemmar som var på plats.

— Jag har förståelse för det eftersom de utsatts för mycket press och med tanke på alla hot som riktats mot dem, förklarar han.

Se intervjun nedan:


  • Publicerad:
    2017-10-05 23:00