Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

GP uppmärksammar polisens grundlagsvidriga beteende i Göteborg

Av Redaktionen, 2017-10-05
redaktionen@nordfront.se

MEDIA. Under Motståndsrörelsens demonstration greps och anhölls en kvinnlig Nordfront-medarbetare. Göteborgs-Posten uppmärksammar nu att polisen beslagtog ett minneskort från hennes kamera, trots att varken polis eller rättsväsende får eftersöka källskyddat material enligt grundlagen.

Illustrationsbild från en annan demonstration.

Som Nordfront tidigare kunde rapportera så grep polisen en kvinnlig Nordfront-medarbetare under demonstrationen i Göteborg. Kvinnan, som fotograferade å Nordfronts vägnar, stod i närheten av nästeschefen Robert Eklund i samband med att han oprovocerat slogs ned till marken av polis och släpades tiotalet meter efter backen, så våldsamt att hans telefon totalförstördes under processen. Nordfront hade gärna visat upp en bild på den sönderslagna telefonen, vore det inte att polisen beslagtagit även den.

Att hon kan ha fångat det brutala övervåldet från polisen gentemot Eklund har framförts som en teori till varför hon greps. Teorin stärks också av det faktum att polisen beslagtog ett minneskort från hennes kamera, trots att Nordfront är en grundlagsskyddad tidning med källskydd.

Robert Eklund attackeras av poliser med den kvinnliga Nordfront-fotografen strax bakom sig. Läs mer HÄR.

Nu har även Göteborgs-Posten (GP) uppmärksammat polisens uppseendeväckande handlande. Bland annat låter man reporterns advokat komma till tals.

— Det är en person som ackrediterats av den ansvarige utgivaren och som hade presslegitimation och pressväst. Enligt vår uppfattning hade hon grundlagsskyddade rättigheter. Oavsett vad man tycker om Nordfront är detta en principiellt intressant fråga. Hur hade det sett ut om polisen gjort beslag från journalister utsända från exempelvis GP, säger advokat Patrik Lindh till GP.

Även yttrandefrihetsexperten Nils Funcke, som är sekreterare i den parlamentariska Yttrandefrihetskommittén, höjer ett varnande finger åt de inblandade representanterna för polisen och rättsväsendet. Han menar att minneskortet måste plomberas och att plomberingen endast får brytas i närvaro av den misstänkta och hennes advokat.

— En myndighet bör vara oerhört försiktigt med att beslagta material från en person som ”anskaffar uppgifter för publicering i ett grundlagsskyddat medium”, förklarar Funcke, som tidigare också försvarat Motståndsrörelsens lagliga rätt att demonstrera.

Kammaråklagare Ulrika Åberg menar dock att man är uppdaterade kring vad som gäller och att man inte har för avsikt att begå några övertramp.

— Om det är så att vi har plockat in denna typ av material, så har vi fryst läget. Vi är medvetna om att man ska vara oerhört försiktigt med beslag från en journalist, hävdar Åberg.

Fick återlämna källskyddat material till Nordfront
Tidigare i år var ovan nämnda Robert Eklund inblandad i en annan incident där rättsväsendet försökte eftersöka källskyddat material tillhörande Nordfront.

Eklund var på plats för att föra Bo Nilssons talan under en förhandling i Luleå tingsrätt, där Nilsson stod åtalad för ”hets mot folkgrupp”. Förhandlingarna inleddes med att Nilsson ville förklara den politiskt tillsatta juryn för jävig, då han menade att det var orimligt att han skulle dömas av sina politiska motståndare för ett åsiktsbrott.

Även om det är standardförfarande att tingsrättens lekmannadomare väljs utifrån medlemmar i politiska partier så hade domstolen fortfarande att ta hänsyn till Nilssons förfrågan.

Eklund, som också är medlem i Nordfronts redaktion, hade med sig en diktafon för att spela in förhandlingarna och lämnade kvar denna helt synligt på bordet under de hemliga överläggningarna. När rätten upptäckte diktafonen tillkallades polisen som försökte beslagta diktafonen. Eklund påpekade dock att det fanns källskyddat material på den, varpå tingsrätten i slutändan fick återlämna diktafonen med löfte om att man inte lyssnat på innehållet.

Nordfronts diktafon som Luleå tingsrätt inte hade tillåtelse att lyssna av, trots att man misstänkte att den använts för att spela in en hemlig domstolsöverläggning.

Det återstår att se om bilder på polisattacken mot Eklund återfinns på Nordfronts minneskort när polis och åklagare är färdig med det.

Källa:
Häktad efter NMR-demonstration – helt utan politisk koppling


  • Publicerad:
    2017-10-05 21:00