GÖTEBORG. En Nordfront-medarbetare som studerat filmmaterial från demonstrationen i Göteborg misstänker nu att vår fotograf kan ha blivit gripen och fått sin kamera beslagtagen då polisen vill undanröja bevis på polisiärt övervåld.

Eklund och fotografen inringade till höger i bild.

I filmen ser man Robert Eklund stå passivt med händerna nere utan att bete sig aggressivt. Den enda rörelse han gör är att han flyttar lite på fötterna för att hitta balansen då det ligger en cykel i vägen där han står och är mycket poliser och demonstranter inträngda på en väldigt liten yta.

Eklund fortfarande med fotografen direkt bakom sig försöker hålla balansen. Att lägga sig ner som polisen eventuellt uppmanar till är omöjligt då det är cyklar och demonstranter bakåt och poliser rakt framför honom.

Först när en polis rycker tag i Eklund rör han på armarna för att inte tappa balansen och i det skedet kommer en annan polis i hög hastighet flygandes från sidan och slår en högerkrok rakt mot Eklunds huvud. Det är oklart i filmen om knytnävsslaget träffar ansiktet eller missar, men polisens armrörelse slutar i alla fall med att polismannen har sin arm runt Eklunds nacke och Eklund ramlar fort omkull.

Här har en tredje polisman från höger attackerat Eklund med ett slag mot huvudet samtidigt som en kollega rykte i Eklunds arm.

Alldeles bredvid Eklund och åt samma håll till som den angripande polismannen kom ifrån står Nordfronts fotograf med kamera och medieväst och fotar. Detta har fått somliga att dra slutsatsen att den kvinnliga fotografen som inte heller beter sig aggressivt eller hotfullt gripits och fått sin kamera beslagtagen för att polisen vill förstöra bevismaterial som kan användas emot dem.

Händelseförloppet går att följa 1:40 in i filmen nedan:

Uppdatering:

Fotografen är nu släppt.


  • Publicerad:
    2017-10-02 16:35