INSÄNDARE. Jörgen Kromann sammanfattar demonstrationen i Göteborg som en moralisk seger då Nordiska motståndsrörelsen trots systemets sabotageförsök gjorde så gott det gick under de rådande förutsättningarna.

Foto: Rasmus Björnberg.

Insändare

Det här är en insändare. Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

Makthavarna satte press på både jurister och polis och därmed bröt tidigare överenskommelser så att Motståndsrörelsens demonstration i Göteborg fick ett annat förlopp än som från början planerats.

”Dagen efter” klappar de sig för bröstet, raljerar och skroderar i media. De utnämner sig själva till det ”goda” och segrare gentemot den av dem egenhändigt och ensidigt utmålade ondskan själv i form av Motståndsrörelsen.

Foto: Rasmus Björnberg.

Deras resultat är en Pyrrhusseger! Den till synes enhälliga opinion de målar upp domineras av en extrem åsiktsbank av folkfientliga tyckare som ska få betraktarna att tro på deras ”förebyggande godhet”.

Det finns dock en allt större grupp människor som mer och mer börjat ifrågasätta systemets toppstyrning och enkelspårighet där endast tillrättalagda och korrekta åsikter tillåts och där Motståndsrörelsen ej äga tillträde till en öppen debatt på lika villkor, vilket mer och mer blir tydligt för den uppmärksamme.

Göteborgs-demonstrationen har med största säkerhet fått ännu fler att känna en ökad acceptans för rörelsens viljeinriktning och mod.

Foto: Rasmus Björnberg.

Det finns en förankrad känsla i folkdjupet som sympatiserar med den envise som slåss ur ett underläge, det är ett psykologiskt faktum.

Så Motståndsrörelsen står ”dagen efter” utan tvekan som den överlägset moraliska segraren som trots de svårigheter som uppstod ändå upprätthöll en god disciplin och ett gott humör. Det väsentliga var inte sabotaget mot demonstrationen utan det var den enorma propagandavinsten i samklang med ett uppvisande av en verkligt stark rörelse som aldrig kommer att ge upp! Sånt ger goda resultat på sikt!

/Jörgen Kromann


  • Publicerad:
    2017-10-03 06:00