GÖTEBORG. Motståndsrörelsens möte i Göteborg samlade cirka 650 deltagare, medan närmare 200 personer nekades av polisen att komma in. Dessutom sågs Nordfronts livesändning av 160 000 människor.

Motståndsrörelsens möte i Göteborg under lördagen fortskred inte direkt lika problemfritt som de tidigare demonstrationerna i Borlänge, Stockholm och Falun. Men när vi summerar dagen kan vi ändå konstatera att mötet blev, efter omständigheterna, en stor framgång för den nationella oppositionen.

Stort deltagarantal och massiv uppmärksamhet
Bara innan själva dagen har mainstream-medias hets gjort namnet ”Nordiska motståndsrörelsen” känt för hela befolkningen. Under dagen har Nordfront TVs livesändning trendat som det näst mest sedda klippet på Youtube i världen. Som mest tittade 11 000 människor aktivt på sändningen och sammanlagt har i skrivande stund 160 000 människor sett sändningen.

Mötet samlade 650 deltagare vilket bara det gör det till den största nationella samlingen i Göteborg i modern tid. Räkna då även in de 30-tal personerna från Danmark, Tyskland och Portugal som inte fick komma in och de ca 150 personer som samlades vid polisens anvisade samlingsplats och inte fick ansluta sig till de andra.

Över 800 personer hade alltså för avsikt att sluta upp i ledet, trots polisledningens hot om att fängsla demonstranter samt massmedias uppvigling.

Undvek fällan – det blev inget nytt Charlottesville
Motståndsrörelsen samlades kl 11:00 vid Ica Maxi i Almedal, två kilometer bort från den av polisen anvisade samlingsplatsen i Skånegatan kl 12:00. Vad Nordfront erfar fanns egentligen inga planer från aktivisterna att ta sig till polisens avspärrade PL24-område, då denna färdväg luktade en fälla som polisledningen hoppades skulle leda till ett nytt Charlottesville.

Vi hade även fått indikationer från en poliskälla om att polisens taktik var att lura in oss i PL24-området och där gripa större delen av tåget.

Rutten var tänkt att avslutas vid polishuset intill Ullevi för att däremellan, vid Heden, passera det område där vänsterextremister samlats. Med anledning av polismyndighetens initiala hot om att fängsla oliktänkande var det för många uppenbart att polisen skulle låta den stenkastande vänstern komma tillräckligt nära tåget för att få en förevändning att gripa mängder av nationella som försvarar sig. Färdvägen var optimal för polisen att köra skytteltrafik med gripna nationella.

Dessutom var den tilltänkta sträckan på 600 meter ett direkt hån mot demonstranterna och deras grundlagsstadgade rättigheter.

Konfrontation med polisen
Istället började marschen från Ica Maxi och gick på i två kilometer. När tåget skulle passera Lisebergsstationen angrep vänsterextremister, som polisen låtit komma för nära tåget, de nationella med stenar. Motståndsrörelsens skyddstyrkor skyndade sig fram för att skydda tåget och hamnade där i konfrontation med polisen som ställde sig i vägen.

Flera aktivister och polismän skadades lindrigt och ett 15-tal personer, däribland Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg, greps för våldsamt upplopp. En fotograf för Nordfront greps också för att ha gjort sig skyldig till ”våldsamt upplopp”.

Polisen förbjöd demonstrationen – men Motståndsrörelsen höll möte
Efter denna händelse kunde polisledningen besluta om att förbjuda demonstrationen och därmed helt inskränka mötesfriheten. Att konfrontationen skett utanför polisen PL24-område ändrade dock polisens planer då det blev svårare att godtyckligt gripa deltagare på den nya platsen.

Efter mycket om och men beslutade Motståndsrörelsen att hålla tal vid Lisebergstationen. Pär Öberg och Fredrik Vejdeland från Motståndsrörelsens riksledning höll varsitt tal. Motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg var också tilltänkt som talare, liksom Julian Bender från det tyska partiet Der Dritte Weg. Lindberg satt då gripen och Bender hade nekats av polisen att överhuvudtaget delta i marschen. Enligt uppgift hade Bender dessutom belagts med tre års inreseförbud till Sverige (!).

Efter de bägge talen sjöng mötesdeltagarna allsång innan polisen fick för sig att återigen veva batonger, denna gång för att Motståndsrörelsens skyddstyrkor motat bort alldeles för närgångna journalister. Efter att stämningen lugnat ner sig något attackerade polisen återigen – denna gång helt oprovocerat – mötesdeltagare.

Denna oprovocerade attack fyllde deltagarna med sådan vrede att situationen riskerade att helt urarta, innan stämningen fick poliserna att backa. Noterbart är att flera polismän uppenbarligen skämdes för sin kårs uppträdande och i ett par fall även yttrade detta öppet. Flera polismän vi talade med, eller som vi hörde diskuterade sinsemellan, menade att inget av detta hade hänt om polisledningen låtit Motståndsrörelsen genomföra den demonstration som organisationen och polisen kommit överens om från första början.

Eftersamling
Kring 17-tiden, två timmar efter att demonstrationen skulle ha avslutats, avslutades Motståndsrörelsens möte och deltagarna begav sig tillbaka till samlingsplatsen.

Många valde att följa med till Motståndsrörelsens eftersamling för att umgås med kamrater och äta. I lokalen summerade Pär Öberg dagen och därefter höll Nordiska motståndsrörelsens ledare i Finland, Antti Niemi, ett anförande om den kommande demonstrationen för yttrandefrihet i Finland.

Summering
Samlingen i Göteborg visar att det finns cirka 800 nationella i landet som är beredda att demonstrera under väldigt svåra förhållanden; mot en fientlig polisledning som förfogar över tusen poliser, mot en propagandaapparat i media som i förtäckta ordalag ropar efter blod, samt skaran av vänsterextremister som i princip ges fri lejd att attackera sina meningsmotståndare.

Förspelet till demonstrationen visar att systemet befinner sig i total panik och är beredd att både försöka genomdriva organisationsförbud och inskränka grundlagsrättigheter för etniskt medvetna svenskar, i syfte att stoppa den opposition som växer.

Slutligen visar det att det inte är någon mening att söka tillstånd för att demonstrera, något som Motståndsrörelsens Pär Öberg poängterade till Nordfront TV efter demonstrationen. För två veckor sedan höll Motståndsrörelsen en oannonserad demonstration i Göteborg som förlöpte helt ordnat just för att polisen inte kände till den och därför inte kunde sabotera den.

Motståndsrörelsen tackar alla hjältar som deltog under dagen och låter hälsa via Nordfront att vi kommer att komma tillbaka till Göteborg – kanske inom en snar framtid.

Väl mött!

Nordfront kommer i dagarna publicera fler artiklar, bildartiklar, filmer och radioavsnitt om lördagens demonstration.


  • Publicerad:
    2017-10-01 01:50