NORDFRONT. I dag återlämnade åklagarkammaren i Luleå en diktafon till Nordfront som de tidigare påstod skulle ha använts för att spela in en hemlig överläggning i tingsrätten.

Nordfronts diktafon som tingsrätten misstänkte hade använts för att spela in en hemlig överläggning.

Under förra veckan skulle en förhandling hållas vid Luleå tingsrätt där Bo Nilsson, partimedlem i Nordiska motståndsrörelsen, stod åtalad för ”hets mot folkgrupp”. Det misstänkta brottet skulle ha legat i att Nilsson hade ett tygmärke föreställande en totenkopf när han i november lät sig intervjuas av Nordfront i samband med Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Stockholm.

Totenkopfen föreställer en dödskalle med två korslagda ben bakom och har genom historien använts av alltifrån militärer till pirater som en symbol för att man är orädd och trotsar döden. I december anmälde dock Juridikfronten Nilsson för ”hets mot folkgrupp” efter att ha sett intervjun på Youtube.

Juridikfrontens Martin Tunström, som har undertecknat anmälan, menar alltså att symbolen uttrycker missaktning för en folkgrupp. Tunström motiverar saken med att ”symbolen måste anses starkt förknippad med den tyska nationalsocialismen och dess utrotningspolitik” eftersom den användes av ”den del av SS, SS-Totenkopfverbände, som administrerade de tyska koncentrationslägren”.

Som juridisk ombud hade Nilsson valt Robert Eklund, som är chef för Nordiska motståndsrörelsens Näste 6 och tillika medlem i Nordfronts redaktion. I samband med att rättegången mot Nilsson skulle hållas valde han också direkt att förklara den politiskt tillsatta juryn för jävig och påpekade det orimliga i att han ska dömas av sina politiska motståndare.

Tingsrätten meddelade då att man behövde tid för att överlägga frågan om jäv och efter att parterna kallats in igen efter ett par timmar fanns poliser på plats, som även delgav Eklund misstanke om brott. Eklund hade nämligen tagit med sig en diktafon för att spela in tingsrättens förhandlingar, men glömt kvar den på bordet under pausen. Tingsrätten menade därför att diktafonen ska ha kvarlämnats medvetet för att olovligen spela in den hemliga överläggningen, varpå man meddelade att diktafonen skulle beslagtas som bevis. Eklund bestred dock beslaget med hänvisning att diktafonen tillhör Nordfront och innehåller källskyddat material. Den nya vändningen gjorde också att rättegången mot Nilsson sköts upp på obestämd tid.

Under dagen skulle tingsrätten ge besked ifall beslaget skulle bestå eller ej.

Nordfront har pratat med Robert Eklund och bett honom utveckla vad som har hänt i ärendet.

Kan du berätta lite om vad som har hänt?

Jag har åtagit mig uppgiften att bistå Bo Nilsson med juridisk hjälp under den huvudförhandling som rör ett åtal gällande hets mot folkgrupp. Som medlem i Nordfronts redaktion så hade jag även med mig en av redaktionens diktafoner i syfte att spela in huvudförhandlingen. Denna diktafon kom att spela huvudrollen i den nya brottsutredning som åklagaren valde att inleda kort efter man hade avbrutit den ursprungliga rättegången. Från åklagarhåll hävdade man att diktafonen skulle ha använts för att smyginspela rättens överläggning och att den med omedelbar verkan skulle beslagtas.

Jag informerade åklagaren direkt om att utrustningen tillhörde Nordfront och att den innehåller källskyddat material som de inte enligt grundlagen har rätt att rota i. Jag krävde även att genast få genomföra ett förhör angående den nya ”brottsmisstanken” vilket man avvisade.

Beslutet överklagades till tingsrätten och man hade planerat en förhandling gällande saken idag på förmiddagen. En kort stund innan förhandlingen skulle börja meddelade tingsrätten att åklagaren hävt beslaget och förhandlingen inställdes.

Via uttalanden till den lokala median berättade den ansvarige åklagaren, Mikael Lundquist att polismyndigheten genomsökt diktafonen utan att lyssna på innehållet och på detta vis kunnat konstatera att brott ej skett

Dagens förhandling var tänkt att pröva åklagarens beslut om beslag, var du någonsin orolig över utgången?

Nej, det kan jag inte påstå. Då vi fortfarande i Sverige har starkt skydd i grundlagen för journalistisk verksamhet har jag hela tiden varit övertygad om att vi har lagen på vår sida. Jag hade dock sett fram emot att få saken prövad i en domstol eftersom vi har ett ständigt återkommande problem med grundlagsvidriga beslag från polis och åklagare.

Vad väntar nu?

För det första ska jag kolla med våra jurister om åklagarens handlande är förenligt med lagen. Om det visar sig att åklagarmyndigheten på något sätt har gått utanför sina befogenheter så kommer vi givetvis att dra saken vidare.

Sedan ser jag även fram emot den återupptagna ursprungliga huvudförhandlingen gentemot Bo Nilsson. Jag anser att vi även i denna sak har en väldigt stark legal grund att stå på och jag är övertygad om att vi även i detta fall kommer att gå segrande ur striden.

Nordfront har under dagen försökt att nå vice chefsåklagare Mikael Lundquist, som tog beslutet att häva beslaget, utan framgång. Till Norrländska Socialdemokraten (NSD) kommenterade han beslutet så här:

Polisens tekniker fick strikta order att inte lyssna på eventuella inspelningar. Teknikerna har dock kontrollerat om diktafonen varit påslagen under den aktuella tiden och har kommit fram till att så inte var fallet. Beslaget är hävt och diktafonen kommer att lämnas tillbaka så snart alla papper är klara. Jag kommer också därefter att lägga ner ärendet.

Nordfront kommer att återkomma angående åtalet mot Bo Nilsson.

Källa:
Beslaget av diktafonen har hävt


  • Publicerad:
    2017-05-09 20:00