MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Martin Bergstedt skriver här om Näste 6:s första officiella nästesdag som hölls den 10 juni utanför Skellefteå.

FOTO: Nordfront.se.

Den 10 Juni hölls den första officiella nästesdagen för näste 6 i Norrland. Motståndsmän och motståndskvinnor med familjer och sympatisörer från hela vårat vidsträckta näste träffades i naturskön miljö en bit utanför Skellefteå. Dagen förärades med strålande väder – bara ett av många tecken på antågande seger.

Förutom aktiva medlemmar från nästets kampgrupper närvarade förstås även nästa generations kämpar. De imponerade med outtröttliga ben och en aldrig sinande lekfullhet som spred glädje till alla närvarande. På plats fanns även flertalet nya ansikten som hittat till Motståndsrörelsen och som förhoppningsvis redan nu skickat in sin ansökan.

LÄS ÄVEN: Öppet brev till Sveriges kvinnor: ”Vi blir allt fler och vi är välkomna och beskyddade på riktigt”

Tillsammans utgjorde vi en snittbild av det nordiska folket; seniorer, föräldrar, ungdomar och barn. Stadsfolk, landsortsbor och vildmarksmänniskor. Akademiker och arbetare. Att få vara delaktig i ett sådant sammanhang var något särskilt och i kontrast till det dagliga livet i samhället, där vi oftast delats in i umgänge efter årskull och syssla. Att få se hur Motståndsrörelsen tilltalar helheten, hela folket, hur motståndet växer sig totalt – det är kanske det bästa tecknet på nordisk resning och kommande seger.

Några av deltagarna på Näste 6:s första nästesdag. FOTO: Nordfront.se.

Nästesdagen inleddes med samtal och umgänge utomhus, därefter höll nästeschef Robert Eklund en grundlig genomgång av de nio punkterna i partiprogrammet Vår Väg. Punkterna lästes upp och diskuterades i allmänhet, för att sedan exemplifiera dessa med konkreta situationer eller belysa vikten av vissa principer genom jämförelser med vår samtid.

Nästeschef Robert Eklund gick igenom partiprogrammet Vår Väg. FOTO: Nordfront.se.

Efter detta talade Simon Holmqvist om den svenska fanan och varför den aldrig kommer synas på våra demonstrationer. Ett anförande som grundar sig hans artikel som publicerades dagarna innan och blev mycket uppmärksammad.

Simon Holmqvist höll ett föredrag om den svenska fanan och Motståndsrörelsens Tyrrunefana. FOTO: Nordfront.se.

Sedan hölls ett månadsmöte, anpassat för ännu icke-ansluta, där en del framtida aktiviteter diskuterades och kampgruppscheferna presenterade sin verksamhet och hur den har utvecklats över året. Dessa anföranden fick stora applåder för sitt goda framförande och för det hårda kamparbete de kunde berätta om – det var även ett tillfälle för nästets kampgrupper att inspireras av varandras arbete och tillvägagångssätt.

Jeff Hede, gruppchef för kampgrupp 601, berättade om hur aktivismen går i Luleå med omnejd. FOTO: Nordfront.se.

Även partimedlemmen Bo Nilsson höll ett spontant och uppskattat anförande där han bland annat delade med sig av sina slutsatser efter engagemang i den nationella kampen i flera decennier.

Bo Nilsson. Nordfront.se.

Mötet avslutades med en frågestund där Robert Eklund, Daniel Olofsson, Simon Holmqvist och Jeff Hede fanns tillgängliga för frågor om organisationen och framtiden.

FOTO: Nordfront.se.

Under dagen serverades mycket god mat som tillagats på inhemska råvaror och komponerats med hälsan i hänsyn. Även fikat var i samklang med vår filosofi och världsåskådning. De köksansvariga genomförde dagens kanske viktigaste kamparbete med bravur!

Dagen avrundades med ett humoristiskt Motståndskryss där vinnaren fick plocka ett pris från försäljningsbordet.

Stärkta av en lyckad första nästesdag, men spända av förväntning på nästa, kunde deltagarna till sist påbörja sin hemfärd.

Hell Seger!

/Martin Bergstedt

Se en film från nästesdagen nedan:


  • Publicerad:
    2017-06-18 16:09