FAKE NEWS. Efter söndagens besked om att Judiska föreningen i Umeå lägger ned har historien om ”hotbilden” mot stadens judar växt och fått ofattbara proportioner. Näste 6:s korrespondenter kommenterar mediedrevet och de falska nyheterna.

Det hela började med en incident i samband med ”Förintelsens” minnesdag i januari, då någon hade satt upp klistermärken från Nordfront på Judiska föreningen i Umeås lokaler.

Eftersom Carinne Sjöberg från Judiska föreningen bereddes stort utrymme i lokalmedia att ondgöra sig över den hemska ”klistermärkesattacken” så dröjde det förstås inte länge innan någon slog till igen.

Denna gång var det Nordfronts berömda klistermärke föreställande Adolf Hitler som hade klistrats upp. I samband med detta gick Västerbottens Kuriren steget längre och gjorde ett TV-reportage där Sjöberg under ceremoniella former fick slita ned klistermärket.

Under ceremoniella former river Carinne Sjöberg ned ett klistermärke. Skärmdump från vk.se 2017-02-26.

Vi kan till viss del förstå att Sjöberg inte vill ha en bild på Hitler klistrad på sin föreningslokal. Detta eftersom hon med största sannolikhet hyser starka och väldigt personliga åsikter om att Hitler skulle ha försökt att utrota hela hennes folk, en åsikt som vi självklart inte delar och tar fullständigt avstånd ifrån.

Att utifrån detta ta steget till att med stor självsäkerhet utpeka Nordiska motståndsrörelsen som ansvariga för dessa klistermärkesuppsättningar är dock väldigt långsökt. Precis som Nordfront tidigare har tvingats påpeka så kan vem som helst beställa de klistermärken som använts via Nordfronts webshop. Detta inkluderar även Umebor.

Under söndagen förverkligade också Sjöberg med förening sitt tidigare uttalade ”hot” om att lägga ned verksamheten. Det man egentligen tycks ha gjort är att säga upp ett hyreskontrakt för en lokal, men att ”lägga ned verksamheten” var åtminstone de ord man själv använde.

I samband med detta kom även svepande anklagelser (som man förstås sublimt försökte koppla samman med Nordfronts klistermärken och därmed även med Motståndsrörelsen) om att det skulle ha sprejats hakkors på fasader, människor (till och med barn) ska ha hotats, fönsterrutor ska ha slagits in med mera. På vissa håll skrevs det till och med om att det ska ha satts upp klistermärken med orden ”Vi vet var ni bor” och att dessa skulle härstamma från Nordfront.

I samband med en ”hakkorsattack” mot en moské i Stockholm lyckades man åtminstone leverera bildbevis, om än kanske inte de mest övertygande.

Vi har dock inte fått se några som helst bevis eller bilder på hakkorssprejningar eller ovan nämnda ”vi vet var ni bor”-klistermärke, som förstås inte saluförs av Nordfront eller Motståndsrörelsen. Det kan väl aldrig vara så att VK, som har varit så snabba med att blåsa upp ”klistermärkesattacken”, inte tycker att det fanns något nyhetsvärde i att publicera bilder på dylika incidenter?

Att publicera bilder på hur polisen besöker Judiska föreningen tycker man dock är väldigt viktigt. Så pass viktigt att man publicerar samma bild vid tre olika tillfällen, självklart för att antyda att polisen inte gör annat än att rycka ut till den ökända föreningslokalen på grund av alla ”antisemitiska hatattacker”.

VK från 25:e februari, 16:e mars och 4:e april.

Trots detta så fortsätter media att med bestämdhet hävda att allt detta har hänt i verkligheten. Exempelvis skriver Sydsvenskan:

Föreningens lokaler har fått påmålade hakkors och klistermärken med texten ”Vi vet var ni bor”.

Även på ledarplats inom etablissemangsmedia tycks man ha tappat förmågan till sunt förnuft och källkritik helt och hållet. Jonas Bergström Västerbottens Folkblad skriver idag i sin Ledare ”Nu måste vi välja – Nazister eller demokrati”:

Hakkors och klistermärken har satts upp på föreningens lokaler tillsammans med texten ”vi vet var ni bor”. Hoten har skickats via mejl, föreningens ordförande har blivit uppsökt i sitt hem och barn har blivit utsatta och hotade. Föräldrar är oroliga.

Bergström försöker även påstå att ”de”, med andra ord Motståndsrörelsen, låg bakom branden i en socialdemokratisk lokalpolitiker i Skurups hus i höstas. Detta trots att det inte finns några belägg för ett sådant påstående, vilket Nordfront har påpekat vid flertalet tillfällen.

Även på Aftonbladet bereds kanske föga förvånande plats för lögner och fake news på ledarplats. Anders Lindberg skriver:

I USA har flera judiska begravningsplatser nyligen vandaliserats och i förrgår lade judiska föreningen i Umeå ner efter hot från nazister.

Inte ens i sina jämförelser kan Lindberg hålla sig till sanningen. ”Vandaliseringen” som han syftar på gäller en judisk kyrkogård i Brooklyn, New York. Händelsen blåstes upp stort i amerikansk media och fick bland annat New Yorks guvernör att resa till Israel och utlova motsvarande hundratals miljoner kronor i bidrag till diverse judiska lobbygrupper och att en särskild insatsstyrka mot ”antisemitiska hatbrott” skulle bildas (vid sidan av den reguljära hatbrottspolisen). Berättelsen fick dock ett abrupt slut när New York-polisen tvingades meddela att det var ”miljön” som hade orsakat ”vandaliseringen” på kyrkogården och att man därmed lagt ned förundersökningen.

Ytterligare två fall som har varit minst lika viktiga för den amerikanska pressens motsvarande narrativ med ”den ökande antisemitismen” gällde en incident med en jude som fått hakkors målade på sin husfasad, samt en serie bombhot mot judiska föreningar i landet. Även dessa fall fick abrupta slut då man snart kunde gripa juden som fått sin fasad vandaliserad, misstänkt för falsk tillvitelse, då det visade sig att han hade målat dit hakkorsen själv. I det andra fallet greps nyligen en amerikansk jude bosatt i Israel och han misstänks nu för över 100 fall av bombhot riktade mot judiska intressen i både USA, Australien och Nya Zeeland sedan början av året.

Inte heller när Nordfront talade med Umeåpolisens presstalesperson Malin Axroth under gårdagen kunde hon dra sig till minnes att några sådana incidenter har polisanmälts.

— De anmälningar som vi har fått in som direkt kan kopplas till föreningen är två: Ett från januari och ett från februari där det har klistrats klistermärken med lite olika budskap.

Axroth kunde också berätta att eftersom klistermärken går under tryckfrihetslagen så har båda ärenden skickats till Justitiekanslern (JK). Precis som Nordfront tidigare kunde rapportera så har JK dessutom lagt ned ett av ärendena och enligt Axroth är det andra ärendet fortfarande öppet.

LÄS OCKSÅ: ”Inget brottsligt bakom klistermärken i Umeå”

JK har dock vid flera tidigare tillfällen friat Nordfronts klistermärken, inklusive det som föreställer Hitler, och kommer med största sannolikhet därmed även att fria den här gången.

Nordfronts klistermärken har sedan tidigare prövats och friats hos JK och är alltså inte ”hets mot folkgrupp”. Detta inkluderar klistermärket föreställande Hitler.

Tryckfrihetsbrottet som utreds är alltså ”hets mot folkgrupp”. Någon utredning om olaga hot mot Judiska föreningen verkar inte finnas hos Umeåpolisen, vare sig rörande klistermärken eller i övrigt.

På direkt fråga ifall det finns någon öppen utredning rörande hot mot Judiska församlingen svarade Axroth:

— Inte vad jag har kunnat ta till mig och vi har ju kollat på det här. Sen är ju systemet så om det är en person av judisk härkomst så registreras ju inte det [brottsoffrets etniska/religiösa identitet, reds. anm] i systemet. Vad jag har hört är det dessa två ärenden som har kommit in och som ligger i närtid.

Malin Axroth kunde dock bekräfta till VK att man utreder en bil som ska ha vandaliserats varpå VK kopplar det till Sjöbergs påstående om att en av hennes föreningsmedlemmar ska ha utsatts för ett liknande brott under helgen.

Att människor får sina bilar vandaliserade i dagens Sverige kan ju dock inte klassas som något extraordinärt i sig, tråkigt nog. Dessutom har det inte framkommit några uppgifter om att en sådan händelse skulle vara kopplat till brottsoffrets etnicitet. Vandaliseringen ska enligt Axroth inte ens ha skett i närheten av föreningslokalen och hon bekräftar även att polisen i dagsläget inte har några uppgifter som tyder på att det misstänkta brottet kan kopplas till Judiska föreningen eller för den delen Nordiska motståndsrörelsen. Menar alltså Sjöberg och VK att alla brott som judar utsätts för är antisemitiska hatbrott? Man försöker åtminstone att antyda det i det här fallet.

Sjöberg har dessutom själv beklagat sig över att hennes föreningsmedlemmar inte kan vara öppna med sin judiska identitet. Hur skulle då någon kunna identifiera personen i fråga som jude?

”Något mer centralt”
Om vi återgår till vad det verkligen innebär att Judiska föreningen ”lägger ned sin verksamhet” så tycks detta som sagt vara en sanning med en stor dos av modifikation. Redan under gårdagen antydde Sjöberg i P4 att kommunen nu borde ställa upp med en ny lokal åt föreningen.

— De har hjälpt oss som en förening, utifrån den hjälp alla föreningar kan få. Och jag har full förståelse för att de inte kan särbehandla oss. Men situationen är så att det kanske behövs lite mer krafter. Och jag har larmat kommunen under de sista tre veckorna och sagt ”vi har ett problem, hur löser vi detta? Det här går inte”, berättar Sjöberg.

När programledaren frågar vad som krävs för att föreningen ska fortsätta sin verksamhet svarar Sjöberg först ganska svävande:

— Jag tror att det som behövs är kanske att ha något mer centralt där folk rör sig mer. Att det kanske går att göra något med kulturcentrum, kanske ett hus för nationella minoriteter där det finns fler representerade och inte bara vi.

Så småningom blir hon dock betydligt tydligare med sina ambitioner:

— Det är klart att man har drömmar men det är bara drömmar och de är ibland orimliga men det är klart man skulle vilja ha ett kulturcentrum inne i stan men det är min dröm. Men vad kommunen har för kapacitet och ekonomiska möjligheter det vet jag inte, eller vad som gäller i lagen.

Intressant att notera i sammanhanget är att Carinne Sjöberg sitter med i Umeå kommuns fritidsnämnd som representant för Liberalerna. Samma nämnd som senast 2016 beviljade Judiska föreningen ett lokalstöd på 60% av hyran. Har hon verkligen så dålig insyn i kommunens kapacitet, regler och ekonomi i dessa frågor som hon vill ge sken av?

Judiska föreningens numera uppsagda lokal ligger enligt uppgift på Grubbe, vilket är en ganska ocentral del av Umeå med främst välbärgade villaområden. Sjöberg har också under gårdagen vid flera tillfällen uttryckt hur ”besviken” hon är på Umeå kommun som inte tidigare har hjälpt hennes förening att hitta en bättre lokal och att det hela på något sätt nu ligger i deras händer.

Hon har också meddelat att föreningen kommer att kunna startas upp igen, men bara om frågan med ny lokal kan lösas.

LÄS MER: ”Judarna i Umeå tar rekord i offerkofta”

Budskapet till Umeås lokalpolitiker tycks dessutom ha gått hem med bravur. Det tog inte lång tid innan Umeås socialdemokratiska kommunalråd Margareta Rönngren i ett uttalande till SVT utlovade att kommunen nu ska hjälpa Judiska föreningen att hitta en ny lokal som faller dem bättre i smaken.

— Jag hoppas verkligen att föreningen kan leva kvar, jag uppskattar deras aktiviteter. Vi ska hjälpa till att ordna en annan lokal, lovade kommunalrådet.

Till VK bekräftade Rönngren även att hon bjudit in Sjöberg till ”samtal” om hur kommunen ska hjälpa föreningen.

Hårdare tag mot ”nazister”?
Även om etablissemangsmedia nu har använt incidenten som ytterligare en förevändning för att kräva ”hårdare tag mot nazisterna” så försöker Umeåpolisen att återföra samtalet till en något mer rimlig och rationell nivå.

I ett uttalande till P4 försöker Johan Eriksson, chef för polisens underrättelsegrupp i Umeå, förklara att det opinionsarbete som Nordiska motståndsrörelsen sysslar med inte utgör något hot mot någon.

— Än så länge har vi inte sett något annat än just det att man sätter upp klistermärken och delar ut flygblad och sätter upp banderoller och liknande, berättar Eriksson.

Det står också fritt för vem som helst att studera de kamprapporter som skickats in från Umeå, antingen på Nordfront eller via Näste 6:s hemsida. Nordiska motståndsrörelsen bedriver nämligen sin verksamhet öppet och aktivister uppmanas att redovisa sina aktiviteter så att även andra kan ta del av dem.

Hade polisen haft uppgifter om att Motståndsrörelsens aktivister i Umeå hade bedrivit den typen av förföljelse och terror som Sjöberg och etablissemangsmedia försöker påstå i sina fake news-artiklar så hade nog svaret från Eriksson blivit väldigt annorlunda.

Vi har förstås försökt att nå Carinne Sjöberg och Judiska föreningen i Umeå för att ge dem en möjlighet att svara på våra frågor och förklara sig angående lögnerna. Tyvärr har varken Sjöberg eller föreningen något registrerat telefonnummer eller ens en e-post adress som man kan söka fram via Internet. På föreningens hemsida erbjuds endast möjlighet att skriva upp sig på ett nyhetsbrev.

Skärmdump från judiskaforeningeniumea.n.nu.

Sjöberg eller någon annan ur föreningen är självklart välkommen att kontakta Nordfronts redaktion ifall intresse finns att ge sin syn på saken.

Slutsats
Vi påstår oss inte veta vad Judiska föreningen har utsatts för eller inte. Vi kan bara konstatera att det har kastats ut väldigt allvarliga anklagelser mot en väldigt specifik grupp och att ingen än så länge ens har varit i närheten av att kunna belägga dessa anklagelser.

Det enda vi vet är att någon har satt upp helt legala klistermärken. Vem som har satt upp dessa klistermärken varken kan eller vill vi spekulera i. Som vi nämnde ovan kan vem som helst inhandla och nyttja dem.

Vem det än var så tycks denna person dock ha gjort Judiska föreningen en stor tjänst. Uppenbarligen har de under en längre tid varit missnöjda med situationen kring lokalen på Grubbe. Man verkar inte heller ha lyckats få önskad respons från kommunen angående en mer centralt belägen lokal. Nu tycks detta dock ha löst sig samtidigt som det har kommit krav från etablissemangsmedia om att Umeå kommun bör bygga en synagoga i Umeå. Drevet har dessutom skapat en enorm uppmärksamhet och sympati för föreningen, även långt utanför Sveriges gränser.

Precis som VK kunde konstatera tidigare idag så har händelsen nämligen också uppmärksammats i länder som Kanada, Storbritannien, USA, Ryssland och Israel. Samtliga med rubriker såsom ”Nynazistiska hot tvingar judisk förening i Sverige att stänga”.

Även om det känns som en omöjlighet så har dessutom den antisemitiska hatbubblan i Umeå blåsts upp till ännu mer ofattbara proportioner i utländsk media.

Trots att Judiska föreningen har fått en samlad nationell och till viss del även internationell mediekår att föra deras talan och helt okritiskt sprida deras fake news så är det ändå alltid judarna som är offret i etablissemangets slutgiltiga analys.

Artikeltext: Simon Holmqvist och Daniel Olofsson

Källor:
Judisk förening i Umeå stänger efter hot
”Hoppas verkligen föreningen kan leva kvar”
Efter hot från nazister – judiska föreningen lägger ner
TV: Judiska föreningen lämnar lokalerna
Hotet i Umeå blev en världsnyhet


  • Publicerad:
    2017-04-04 23:50