UMEÅ. En läsare har skickat in en bild till Nordfront som visar hur den folkfientliga och lögnaktiga kampanjen ”Umeå tar ingen skit” tycks ha tagit en positiv vändning.

Efter att Judiska föreningen i Umeå misslyckats med att pressa Umeå kommun på en ny och mer central lokal så bestämde dess ordförande Carinne Sjöberg att ta i med hårdhandskarna och använda Nordiska motståndsrörelsen som slagpåse. Eftersom hon med hjälp av media lyckades sprida en rad med lögner om påstådda ”hatattacker” mot Judiska föreningen och dess medlemmar blev hon snart också utlovad en ny lokal av kommunen.

LÄS OCKSÅ: ”Judar i Umeå slår rekord i fake news

I ett utfall av självrättfärdig vrede gick Umeås två stora lokaltidningar, den nyliberala Västerbottens Kuriren och den socialdemokratiska Västerbottens Folkblad, också samman och startade en ”kampanj” med namnet ”Umeå tar ingen skit”. Kampanjen är riktad mot oppositionella åsikter i allmänhet och Motståndsrörelsen i synnerhet och syftar till att uppmärksamma Judiska föreningens lögnaktiga påståenden.

En av Nordfronts läsare har dock skickat in en bild som tyder på att det finns Umeåbor som definitivt har en helt annat definition av vad ”skit” innebär än lögnpressen och dess lakejer:

Källa:
Vi ÄR UMEÅBOR OCH VI TAR INGEN SKIT


  • Publicerad:
    2017-04-12 22:45