DEMOKRATUR. Efter att media helt okritiskt återrapporterade Judiska föreningen i Umeås fake news om ”nazistattacker” så har nu Umeå kommunfullmäktigepresidium meddelat att man tänker avskaffa yttrandefriheten i kommunfullmäktige.

Umeås kommunfullmäktigepresidium vidtar nu åtgärder för att tysta oppositionella åsikter.

Som Nordfront tidigare kunde avslöja så har Judiska föreningen i Umeå under en längre tid velat ha en mer central lokal i staden. Kommunen har dock inte varit behjälpliga med den saken, även om man betalat 60 procent av föreningens lokalhyra.

Efter att någon satt upp Nordfront-klistermärken vid lokalen vid ett par tillfällen bereddes dock föreningens ordförande Carinne Sjöberg plats att i lokalmedia komma med falska och ogrundade påståenden om hot och attacker mot föreningen och dess representanter.

I söndags meddelade föreningen också att man lägger ned sin verksamhet tills kommunen ordnar en bättre lokal åt dem. Eftersom Sjöberg valde att skylla de påstådda hoten och attackerna på Nordiska motståndsrörelsen så blev hennes påståenden snabbt en världsnyhet och snart nog ändrade sig kommunen i lokalfrågan.

LÄS OCKSÅ: ”Judar i Umeå slår rekord i fake news

Nu har även kommunens lokalpolitiker valt att vidta ytterligare åtgärder som en reaktion på de falska nyheterna. Kommunens fullmäktigepresidium, vilket består av socialdemokraterna Marie-Louise Rönnmark och Carin Nilsson samt centerpartisten Sven-Olov Edvinsson, skriver idag i en debattartikel på Västerbottens Kuriren (VK) att de tänker förbjuda att vissa frågor ställs i fullmäktige.

Förslaget verkar gälla både interpellationer och helt vanliga frågor som enligt presidiet är ”rasideologiska”.

Artikelförfattarna hänvisar till kommunallagens § 51, vilken ger fullmäktige rätt att utan föregående överläggning besluta att en interpellation eller fråga inte får ställas. Genom ett tillägg i fullmäktiges arbetsordning vill man alltså systematisera den möjligheten och därmed göra en viss typ av frågor förbjudna helt och hållet. För ändamålet ska begreppet ”rasideologi” också ges ”en tydlig definition i syfte att undvika tveksamheter”.

Förslaget motiveras utifrån de påstådda attackerna mot Judiska föreningen samt att kommunfullmäktige under de senaste månaderna ska ha fått in motioner och interpellationer med ”tydligt rasideologiska frågeställningar”.

Förslaget att avskaffa yttrandefriheten i fullmäktige motiveras med att ”det är viktigt att människor i Umeå ska kunna lita på de demokratiska friheterna och kunna uppleva full trygghet i Umeå”.

Exakt vilka motioner och interpellationer som fullmäktigepresidiet menar är ”rasideologiska” är något oklart. För den som är nyfiken går dock samtliga motioner och interpellationer att läsas HÄR och HÄR.

Källa:
Stopp för rasistiska debatter i Umeå kommunfullmäktige


  • Publicerad:
    2017-04-06 21:20