INRIKES. Under Socialdemokraternas kongress i Stockholm restes krav på en ännu mer generös invandringspolitik. Partiledningen tvingades lägga fram ett kompromissförslag, något som kan leda till mer omfattande invandring i framtiden.

I samband med den massiva invandringsvåg som ägde rum under 2015 skärpte den rödgröna regeringen, på Socialdemokraternas initiativ, Sveriges invandringspolitik. Bland förändringarna fanns exempelvis att en större andel av uppehållstillstånden skulle vara tillfälliga istället för permanenta.

Under Socialdemokraternas kongress som hölls under helgen restes dock krav på att mjuka upp reglerna rejält. En intern opposition har enligt Aftonbladet lagt fram krav om en återgång till permanenta uppehållstillstånd, samt mer generösa regler för anhöriginvandring. Partiledningen tvingades därmed lägga fram ett kompromissförslag, vilket bifölls av kongressen.

Kompromissförslaget slår fast att permanenta uppehållstillstånd och generös anhöriginvandring är eftersträvansvärt, men förslaget slår samtidigt inte fast att detta kommer genomdrivas. Istället menar justitieminister Morgan Johansson att den framtida situationen får visa hur det blir med den saken. Den tillfälliga skärpningen av invandringspolitiken ska gälla fram till 2019, men vad som händer sedan är något oklart.

Källor:
Nu öppnar Socialdemokraterna för ökad invandring
S-konflikt om asylpolitik kom av sig


  • Publicerad:
    2017-04-09 20:00