POLITIK. Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU vill att Sverige bereder väg för ännu fler rasfrämlingar och vill att alla delar inom socialdemokratin gemensamt tar ansvar för vad man kallar en långsiktigt hållbar asyl- och migrationspolitik.

Philip Botström och Elin Ylvasdotter.

SSU:s ordförande Philip Botström och Elin Ylvasdotter som är ordförande för S-studenter fick under gårdagen en insändare publicerad i Svenska Dagbladet i vilken man kritiserar Socialdemokraternas åtstramningar inom flyktingpolitiken och man ställer även krav på att Sverige ska sätta press på andra europeiska länder att ta emot ännu fler icke-européer.

Man slår också fast att Sverige är en humanitär stormakt och man skryter över att den rödgröna regeringen har tagit emot rekordmånga rasfrämlingar och att vi ska vara stolta över detta. Sverige ska vara världsledande på att hjälpa dem som befinner sig i nöd skriver SSU:arna och fortsätter:

Vi vill därför se en gemensam och ambitiös EU-lagstiftning för fler lagliga vägar till Europa, där EU:s länder tillsammans hjälper fler och där varje enskilt land får bättre förutsättningar att klara integrationen. Principen i ett gemensamt system bör vara att asyl söks till hela EU och att ansökan blir rättssäkert och likvärdigt prövad. På så sätt kan unionen fördela sitt mottagande på ett mer rättvist och ordnat sätt. Inget enskilt land kan på egen hand lösa en av vår tids största humanitära och politiska utmaningar.

Inför Socialdemokraternas kongress vill man försöka komma överens om en flyktingpolitik som “både känns bra i hjärtat och förbättrar människors liv på riktigt” samt försöka samla ett brett stöd hos det svenska folket för att kunna genomföra folkutbytet ännu snabbare.

Källa:
”Sverige ska vara stormakt inom flyktingpolitiken”


  • Publicerad:
    2017-04-04 22:00