INRIKES. Under socialdemokraternas kongress fattades beslut om att partiet ska begränsa vinster även inom vård och omsorg, inte bara inom skolan som partiledningen tidigare fokuserat på.

I helgen höll Socialdemokraterna partikongress och inför kongressen hade en intern opposition lagt fram ett förslag som innebär att partiet inte enbart ska fokusera på att stoppa vinstuttag inom skolan, utan även inom vård- och omsorgssektorerna. Detta är även något som Vänsterpartiet tidigare ställt krav på som villkor för fortsatt stöd till regeringen.

Bland de främsta förespråkarna av ändringsförslaget fanns partidistriktet i Skåne, som alltså lyckades få med sig en majoritet av kongressledamöterna. Även LO är nöjda med beslutet. Till TT säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorvaldsson att det är en bra skrivelse som förpliktigar partiet att genomdriva förändringarna. Tidigare fokus på vinstbegränsning inom skolan gav enligt Thorvaldsson väljarna uppfattningen att partiet drev frågan enbart inom denna sektor.

Även om Socialdemokraterna nu försöker få igenom en vinstbegränsning är det osannolikt att förslaget kommer gå igenom. Även med stöd från Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle förslaget inte stödjas av en riksdagsmajoritet, då de borgerliga partierna samt Sverigedemokraterna motsätter sig en vinstbegränsning.

Källa:
Stopp för vinster i hela välfärden på S-kongress


  • Publicerad:
    2017-04-10 16:40