STOCKHOLM. Under måndagskvällen debatterades Sverigedemokraternas motion gällande att utreda stadens kostnader för immigration, där det var många partier som satte sig emot förslaget.

I måndags samlades representanter från flertalet partier i Stadshuset i Stockholm för att debattera en motion skriven av Per Ossmer (SD). Ossmers motion förespråkade en kartläggning gällande kostnader för flyktingvandring samt illegala invandrare i Stockholms kommun.

— Ni har en människosyn som jag tycker är fullständigt vidrig, sade Karin Gustavsson (S) tidigt i debatten samtidigt som hon ifrågasatte syftet med utredningen.

I stort sett alla partier var kritiska till förslaget, utom Kristdemokraterna, som inte uttalade sig alls. Flera av talarna menade på att det inte spelade någon roll ifall invandringen innebar en kostnad eller ej.

— Nej, vi ska inte räkna ett enda öre på vad folk kostar, kommenterade Ann-Margarethe Liv (V).

— När det gäller människor som är på flykt undan krig, struntar jag i vad det kostar, sade Cecilia Brink (M).

Miljöpartiets Haval Murad sade att människor inte kostar pengar, utan endast berikar samhället. Han tog sig själv som ett exempel, att han är en invandrare och betalar ”jätte mycket skatt” och bidrar på så vis till statens intäkter. Han fick även en tillrättavisning av mötesordföranden i sitt första anförande då han sade orden ”jävla” och ”skitsnack”.

— Om det nu är så, varför vill man inte ta fram några siffror på detta? svarande Ossmer.

Jessica Jormtun (MP) menade att det var en ”total ickefråga” och att man skulle ”välja kärleken istället”.

Rikard Wall, politisk vilde och tidigare SD, yrkade på ett avslag av motionen med motivering att man redan i tidigare internationella studier kunde konstatera att invandringen innebar en stor kostnad.

Sverigedemokraterna fick ej igenom sin motion.

Källa:
SD-förslag om att redovisa invandringens kostnader väcker raseri: ”Välj kärleken istället”


  • Publicerad:
    2017-04-27 13:50