MASSINVANDRING. Två tunga nationalekonomer skriver idag på DN debatt att påståendet om att ”integrationen” går bättre inte stämmer, att det i verkligheten ser väldigt dystert ut och att det utifrån detta är omoraliskt att uppmuntra till mer invandring.

Etablissemanget talar inte sanning om integrationen, något som kan leda till en katastrofal samhällsutveckling. Detta skriver nationalekonomerna Assar Lindbeck och Mats Persson på DN Debatt idag.

Den judiskägda Bonniertidningen Dagens nyheter (DN) har idag publicerat en debattartikel från nationalekonomerna Assar Lindbeck och Mats Persson. De skriver bland annat att det är missvisande att hävda att den så kallade integrationen av invandrare i Sverige har börjat gå bättre.

Lindbeck och Persson menar att även om att antalet utrikesfödda som kommer i sysselsättning har ökat, så beror detta endast på en tillfällig återhämtning från en lågkonjunktur. Återhämtningen är dessutom ofullständig, något som framförallt syns i jämförelse med återhämtningen bland inrikes födda. Skillnaden i sysselsättningsgrad i jämförelse med inrikes födda fortsätter således att öka och på lång sikt ser utvecklingen dyster ut. Så här förklarar nationalekonomerna den misslyckade integrationspolitiken i Sverige:

En viktig förklaring till den ofullständiga integrationen under senare år är att invandrargruppen har blivit alltmer svårplacerad på arbetsmarknaden, på grund av gruppens förändrade sammansättning. Det kulturella avståndet mellan infödda och nya invandrargrupper har ökat, och de nya grupperna har en större andel lågutbildade. Det senare är speciellt allvarligt eftersom den svenska arbetsmarknaden inte är anpassad för ge sysselsättning också åt lågutbildade.

Artikelförfattarna menar vidare att även om detta är ett problem som återfinns i samtliga västerländska länder som har tagit emot flyktinginvandring, så är problemet oproportionerligt mycket större i Sverige. Detta beror inte bara på att Sverige procentuellt sett har tagit emot fler invandrare än andra länder, utan även på att Sverige trots detta är betydligt sämre rustat än andra länder:

Men det är anmärkningsvärt att vårt land har hanterat integrationen sämre än de flesta länder. Skillnaden i förvärvsarbete mellan infödda och invandrare är nämligen betydligt större i Sverige än i praktiskt taget alla andra västländer. Och detta gäller oavsett om man inkluderar eller exkluderar studerande, och oavsett om man tittar på högutbildade eller lågutbildade. (Se ”Indicators of Immigrant Integration”, OECD 2015)
Det är märkligt att ett land som visat sig så dåligt rustat att ta emot invandrare ändå har tagit emot långt fler än andra västländer. Egentligen är det omoraliskt att uppmuntra invandring när man inte lyckas bättre att erbjuda invandrarna arbete och bostad.

Lindbeck och Persson anser att Sverige måste börja med strukturella reformer av arbets- och bostadsmarknaderna i kombination med utbildningssatsningar och sysselsättningssubventioner för att undvika en katastrofal utveckling med ”utanförskap, social oro, etniska konflikter och främlingsfientlighet”. För att detta ska gå krävs enligt artikelförfattarna även en restriktiv invandringspolitik under kommande decennier.

Varför de två nationalekonomerna förespråkar att Sverige ska ha en utomeuropeisk invandring överhuvudtaget, med tanke på de problem de har lyckats identifiera, framgår dock inte av debattartikeln.

Källa:
DN Debatt. ”Missvisande att hävda att integrationen blivit bättre”


  • Publicerad:
    2017-04-02 11:00