EKONOMI. Den kurdiske nationalekonomen Tino Sanandaji sågar i en kort artikel en ny rapport som försöker påvisa att invandringen gynnar Sveriges ekonomi.

Det är Jesper Strömbäck, medieprofessor vid Mittuniversitet som tidigare arbetat åt den förra Allians-regeringen, som skrivit en rapport åt Reforminstitutet som menar att en stor andel av Sveriges företagare är invandrare.

— Ungefär 15 procent av alla företag drivs av personer med utländsk bakgrund. När det gäller små och medelstora företag är också tillväxtkraften starkare i företag som drivs av personer med utländsk bakgrund än i företag som drivs av svenskar, säger Strömbäck till SVT.

Den iranskfödde kurden Tino Sanandaji, som studerat ekonomi i Sverige och USA och upprepade gånger visat att invandringskritiker har rätt om invandringens negativa ekonomiska effekter, kritiserar dock rapporten och Strömbäcks resonemang.

Sanandaji konstaterar att statistiken visar att invandrare är underrepresenterade som företagare. Han skriver:

2014 hade enligt SCB 21.5 procent av befolkningen utländsk bakgrund, det vill säga var första eller andra generationens invandrare. Det är därför inte speciellt imponerande om 15 procent av landets företagare har utländsk bakgrund. Det innebär tvärtom en underrepresentation där invandring reducerar företagare per capita. Professor Strömbäck undanhåller dock att 21.5 procent av befolkningen har utländsk bakgrund, vilket gör det omöjligt för läsarna att tolka siffran 15 procent.

Strömbäck ger intrycket att företagare med utländsk bakgrund är mer framgångsrika, trots att det data från Tillväxtverket han använder visar motsatsen. Bara 13 procent av företagare med fler än tio anställda har utländsk bakgrund.

Även Moderaterna fick sig igår en känga av Sanandaji som på Facebook skrev följande:

Ur Nya Moderaternas integrationsrapport: ”Moderaterna kommer aldrig att förespråka stängda gränser eller mindre öppenhet. Före andra världskriget var Sverige ett av världens fattigaste länder och mycket av vårt ekonomiska välstånd är byggt av och tillsammans med människor från andra
delar av världen.”

1938 var Sverige världens nionde rikaste land av de ca 60 för vilket det finns estimat. BNP per capita var något högre än till och med snittet i Västeuropa, Sverige var knappast ”ett av världens fattigaste länder”. Före andra världskriget var invandrares befolkningsandel enligt SCB ungefär en procent. Sverige industrialiserades i en period med mycket lite invandring och var redan ett av världens rikaste länder innan invandringen tog far.

Källa:
I nationens intresse


  • Publicerad:
    2015-06-27 16:55