INVANDRING. En professor i nationalekonomi sågade tidigare idag i en artikel i Smålandsposten flera argument som används för att rättfärdiga asylinvandring.

Det är Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet, som i en ledare som publicerades tidigare idag i Smålandsposten sågar flera argument som framförs till stöd för den höga asylinvandringen till Sverige. Hammarstedt menar att politiker och andra mer eller mindre ljuger, eller åtminstone sprider okunskap, när de använder andra argument än rent humanitära för att rättfärdiga asylinvandringen.

I ledaren tar Hammarstedt upp tre konkreta argument som brukar framföras av politiskt korrekta massinvandringsapologeter. Det första är argumentet om att Sverige behöver invandring för att finansiera en åldrande befolkning, vilket Hammarstedt skriver följande om:

I Sverige hade endast ungefär hälften av de flyktingar som kom hit i början av 2000-talet sysselsättning efter tio år i landet. Den som vill hävda att flyktinginvandring är ett argument för att finansiera Sveriges framtida åldrande befolkning måste således ha goda argument för att tro att integrationen av flyktingar på den svenska arbetsmarknaden kommer att fungera betydligt bättre i framtiden än vad den gör idag.

Det andra argumentet som avfärdas av Hammarstedt är att invandrare kan rädda avfolkningsorter. Detta tror inte Hammarstedt på då han menar att integrationen av invandrare inte fungerar bra i avfolkningsorter där det också är svårt att hitta sysselsättning.

Det tredje och sista argumentet som Hammarstedt sågar är argumentet om att asylsökarna som kommer till Sverige skulle vara ”högutbildade”. Där konstaterar Hammarstedt följande:

Uppgifterna om flyktingarnas utbildningsnivå visar snarast att flyktingarna från exempelvis Syrien utgörs av en större andel lågutbildade och en mindre andel högutbildade människor än de flyktingar som kommit från exempelvis Irak. Under de närmaste åren står alltså Sverige inför utmaningen att integrera en relativt stor andel flyktingar med en utbildningsnivå som motsvarar ungefär nivån på svensk grundskoleutbildning.

Källa:
Tveksamma argument om flyktingar


  • Publicerad:
    2015-10-22 15:10