MASSINVANDRING. Samtliga departement i regeringskansliet ska inom två veckor redovisa förslag till minskade anslag eftersom statskassan inte räcker till under den pågående massiva invandringen från tredje världen.

Socialdemokraternas kappvändare Stefan Löfvén.

Statsminister Stefan Löfvén styr en båt som kommit i gungning.

Inom två veckor ska samtliga departement i regeringskansliet redovisa ”konkreta förslag till minskade anslag”. Anledningen till de påtvingade besparingarna är invandringen till Sverige och de extra kostnader som man måste täcka upp.

Redan när budgetpropositionen för 2016 presenterades i september så ifrågasattes budgetens verklighetsförankring då antalet bidragsinvandrare till landet ständigt ökar. De ökande kostnaderna för migrationen 2016 jämfört med 2015 väntas bli 29 miljarder kronor. Efter regeringen och Alliansens krismöte i fredags har man enats om att ge landets kommuner 10 miljarder extra för att kunna hantera situationen. Allt detta har gjort att man får skära ner i alla hörn för att kunna hålla samhällsapparaten i funktionsdugligt skick.

Uppgifter om den kommande besparingen skickades till samtliga statssekreterare och budgetchefer på respektive departement i regeringskansliet. Bakom uppmaningen ligger finansminister Magdalena Anderssons närmaste medarbetare, statssekreterare Max Elger.

”Det högre antalet asylsökande jämfört med prognos i BP16 väntas innebära mycket höga kostnader för migration och integration under innevarande och kommande år”, skriver han bland annat i ett av flera mejl.

Visselblåsare inom myndigheterna
Nyligen läckte en anställd inom Regeringskansliet flera av de mejl som skickats ut av bland andra Max Elger. Nationalekonomen Tino Sanandaji, som tidigare debatterat invandringens enorma kostnader, fick tillsammans med Karl-Olov Arnstberg ta emot mejlen från visselblåsare. Sanandaji har gjort dokumenten offentliga på sin blogg.

Så här skrev en av de myndighetsanställda som vill vara anonyma på grund av sin arbetssituation:

Jag råkar jobba på Regeringskansliet och där är det full panik kan jag meddela. Du har stor spridning via dina medier, så här är ett mail som kom ut förra veckan och som spreds till i princip alla som jobbar inom RK. Märkligt att inte det kommit ut via annan media redan. SS står för statssekreterare och Max är statssekreterare på Fi-dep.

Det är ytterst ovanligt att det går ut en beställning från SS på Fi-dep till SAMTLIGA övriga SS på alla övriga s.k. fackdepartement. Så nu ska det sparas högt som lågt. BUCH står för budgetcheferna på varje fackdepartement. Tack för att du använder din kunskap och kompetens för att göra det som media och politiker inte gör. Dessvärre vet du ju hur läget är att om jag skulle gå ut offentligt skulle jag bli av med jobb och bli paria.

Ytterligare en så kallad visselblåsare vittnar om panik på Regeringskansliet och personen menar att detta troligtvis bara är början:

Panik råder på Regeringskansliet där Finansdepartementet nu krävt att varje departement ska se över alla sina utgifter för att se vad som går att spara. Det gäller att rädda utgiftstaket. Det är också tydligt att detta bara är början.

BUCH betyder budgetchef. Varje departement har en eller flera personer som har ansvar för att samordna departementets arbete med statsbudgeten och hålla koll på departementets utgifter…. Min tro är att besparingarna kommer ske på stort och smått, men det som har störst effekt är ju transfereringssystemen.

Här är de läckta dokumenten där man uppmanar till besparingar för att rädda totalinvandringen. Bland annat pratar man om ”senareläggning av satsningar” och regeländringar kan komma på tal:

Max Elger1

Detta är det första mejlet som är skickat av Max Elger.

Max Elger2

Ett uppföljningsmejl skickades, men denna gången från staben på finansdepartementets budgetavdelning.

Ytterligare läckor
Fler interna mejl har läckt från Regeringskansliet och i ett av dem påvisar man hur splittrad den borgerliga Alliansen är i budgetfrågan. Något man menar troligen kommer att innebära att regeringens budget kommer att gå igenom under nästa budgetomröstning. Såhär resonerar personen som läckt mejlet:

Ett annat intressant mail kom dagen före det om besparingar. Det handlar om hur tjänstemännen på Fi-dep bedömer att regeringens budget kommer gå igenom i Riksdagen. Även detta bör man kanske skicka ut så att gräsrötterna kan fundera på hur just dem vill att deras parti ska ta ställning i frågan.

För mig blir det väldigt tydligt att den s.k. Alliansen har en någorlunda enad retorik utåt mot sina väljare, för att hålla skenet uppe, medan de medvetet gör allt för att inte riskera att hamna i samma sits igen som tvingade fram nödlösningen DÖ. Som tjänsteman på RK har jag min lojalitet mot mitt ämbete och mot nuvarande och kommande regeringar. Ytterst således mot det svenska folket. Det smärtar mig att se det som sker nu och jag hoppas att fler rannsakar sitt samvete och delar med sig av sin information.

Läck1

läck2

Källar:
Internt mejl visar: Nya besparingar krävs


  • Publicerad:
    2015-10-27 19:17