INRIKES. Enligt en ny opinionsundersökning från DN/Ipsos så ökar missnöjet med den nuvarande regeringen kraftigt. Samtidigt ökar inte förtroendet för Alliansen något nämnvärt.

I en ny opinionsundersökning som är utförd av DN/Ipsos framgår det att missnöjet över den nuvarande regeringen, som består av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, ökar kraftigt. Av de tillfrågade svarade 41 procent att regeringen gör ett ”dåligt jobb” vilket är en ökning med 14 procentenheter sedan i mars månad.

Även de som anser att regeringen gör ett ”bra jobb” har minskat något, från 31 procent till 27 procent. Antalet personer som svarade ”varken bra eller dåligt jobb” har också minskat kraftigt, från 39 procent till 29 procent.

Samtidigt som förtroendet för regeringen rasar så står det i princip still för Alliansen. På frågan om ”tror du att en alliansregering skulle göra ett bättre eller sämre jobb?” svarade 39 procent av de tillfrågade att de skulle göra ett ”bättre jobb”, en ökning med 3 procentenheter. 26 procent svarade att de skulle göra ett ”sämre jobb” vilket är en minskning med 6 procent. Till sist svarade 30 procent ”varken bättre eller sämre jobb” precis som i mars månad.

David Ahlin, som är opinionschef på Ipsos, tolkar mätningen som att det finns en frustration över det nuvarande parlamentariska läget.

— Sammantaget tolkar jag mätningen som att det finns en frustration över ett låst parlamentariskt läge och över att ha en regering som har ett så svagt stöd i riksdagen. Alliansen verkar inte heller vara svaret på vad väljarna efterfrågar, säger han.

Källa:
Förtroendet för regeringen sviktar


  • Publicerad:
    2015-10-28 10:45