INRIKES. Dagens Nyheter/Ipsos har publicerat en opinionsundersökning där man mätt vilka frågor som väljarna anser vara viktigast idag. Invandringsfrågan är i särklass den största sakfråga som bekymrar den svenska väljarkåren.

Det senaste årets stora inflöde av hundratusentals utomeuropeiska invandrare har gjort ett stort avtryck i den allmänna opinionen. Hela 40 procent av de tillfrågade anser invandringsfrågan vara den viktigaste i svensk politik just nu. På andra plats i samma mätning ligger skola och utbildning på 18 procent. Sedan den senaste mätningen i juni 2015 har intresset för invandring fördubblats från 20 procent, där den då låg på tredjeplats. År 2010 var det bara 5 procent.

– Det är sällan man ser så här stora förändringar. Det är den största förändringen för en enskild fråga som vi någonsin sett i den här mätningen, säger Johanna Laurin Gulled, analytiker på Ipsos till Dagens Nyheter.

Intresset för frågan skiljer sig inte längre som det gjort i tidigare mätningar nämnvärt mellan ålder, kön eller var man bor. Massinvandringen berör nästan alla grupper. Miljöpartister är de enda som anger en annan fråga som viktigast för Sverige.

Källa:
Invandring den viktigaste frågan för väljarna


  • Publicerad:
    2016-02-08 14:30