Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Undersökning: Över 70 procent av skolbarn är ”klimatskrämda”

Svar kan vara spontana Kan också vara anpassade efter barnens uppfattning om frågeställarnas önskemål.

Allt fler ungdomar anser att narkotika inte är farligt

INRIKES. En undersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) visar att allt fler ungdomar anser att narkotika inte är farligt. 10 000 elever i årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet har tillfrågats om sin syn på narkotika.

De flesta norrmän anser främmande religioner är oförenliga med norska värderingar

MÅNGKULTUREN. Både kvinnor och män i Norge är kritiska mot främmande religioner enligt en ny integrationsrapport.

Undersökning: Amerikaner ser ickevitt USA som en försämring

USA. Nästan hälften av landets vita befolkning ser ett ickevitt samhälle som ett hot mot USA:s värderingar.

USA: Nästan hälften av republikanerna tycker inte det är rasistiskt att säga “neger”

USA. Enligt en nyligen genomförd undersökning tycker en stor del av den amerikanska väljarkåren att det inte ligger något rasistiskt i att kalla afrikanskättade människor för ”negrer”.

Tre fjärdedelar av svenskarna anser att det går utför med Sverige

OPINION. Ipsos mätning för juli månad visar att 73 procent av svenskarna anser att Sverige är på fel spår.

Var femte tysk längtar efter en revolution

TYSKLAND. Allt fler tyskar står inte ut med den rådande världsordningen, och upplever ett akut behov av en ny politik. En majoritet anser att Tyskland inte är en demokrati. Revolution anses av allt fler vara det enda sättet att åstadkomma samhällsförändring, visar en ny rapport.

Undersökning: Varannan svensk tror på ökad rasmedvetenhet

INRIKES. Nästan hälften av svenskarna tror att ”rasismen” kommer att öka i landet. Något som judisk maktkvinnan Ingrid Lomfors anser är både ”nedslående” och ”allvarligt”.

Undersökning: 8 procent kan tänka sig att rösta på Motståndsrörelsen!

UPPVAKNANDET. Enligt en ny undersökning från Sentio kan uppemot 8 procent av svenskarna idag tänka sig att rösta på ett ”nazistiskt” parti.

Vita män med radikala åsikter är lyckligast gifta

KULTUR. Enligt studier som genomförts 2012, 2014 och 2016 lever vita män, religiösa och politiska figurer i de lyckligaste äktenskapen.

Ökat svenskt motstånd mot främlingsinvasionen

INRIKES. Svenskarnas motstånd mot det orkestrerade folkutbytet ökar. Trots skärpt invandringspolitik de senaste åren vill närmare hälften av svenskarna ta emot färre så kallade flyktingar.

Aftonbladet: En förkrossande majoritet tycker att Sverige är på väg åt fel håll!

OPINION. En ny opinionsundersökning visar att svenska folket anser att Sverige är på väg åt fel håll och att regeringen är värdelös.

Unga kvinnor känner sig otrygga i Umeå

UMEÅ. Enligt en undersökning som gjorts med unga kvinnor och män i Umeå kommun, så känner sig många kvinnor otrygga när de går ensamma ute på kvällarna.

Fler kritiska till EU och invandringen

POLITIK. Enligt en undersökning har förtroendet för den Europeiska unionen minskat drastiskt och en av de viktigaste frågorna är massinvandringen.

Invandringsfrågan viktigast i ny undersökning

INRIKES. Dagens Nyheter/Ipsos har publicerat en opinionsundersökning där man mätt vilka frågor som väljarna anser vara viktigast idag. Invandringsfrågan är i särklass den största sakfråga som bekymrar den svenska väljarkåren.

Mätning: Tydlig majoritet saknar förtroende för regeringen

MÄTNING. En tydlig majoritet av Sveriges befolkning har litet eller ganska litet förtroende för den sittande regeringen. Detta visar TV4/Novus nya mätning.

65 procent av Aftonbladets läsare vill inte hjälpa flyktingar

OPINION. En webbfråga på Aftonbladet visar att det folkliga stödet för att hjälpa flyktingar är lågt. I alla fall om man ser till det personliga engagemanget.

Fler svenskar är less på invandringen enligt undersökning

SVERIGE. Ett marknadsundersökningsföretag har nyligen gjort en undersökning angående hur invånarna i olika länder ställer sig till invandringen. Enligt undersökningen så har missnöjet mot invandringen ökat med tio procent.

Ny Demoskop-undersökning: Svenskarna anser att invandringen är för stor

SVERIGE. En Demoskop-undersökning visar att allmänhetens uppfattningar om invandringen blir allt mer negativ. 58 procent av svenskarna anser att invandringen är för stor vilket är en ökning med fem procentenheter från förra året.