UMEÅ. Enligt en undersökning som gjorts med unga kvinnor och män i Umeå kommun, så känner sig många kvinnor otrygga när de går ensamma ute på kvällarna.

Flickapågata460x250

”Unga 16” heter en undersökning som genomförs av Umeå kommun vartannat år. Där frågar de ungdomar, i åldern 13-18 år, frågor angående hur de känner sig inför olika saker i vardagen. 4 574 ungdomar har svarat på frågorna i enkäten detta år. Resultaten visar att allt fler unga kvinnor känner sig otrygga av att gå ensamma sent på kvällarna på grund av en rädsla för misshandel eller våldtäkt.

Det är en kraftig ökning sedan senaste mätningen 2014. Då svarade 23 nej på frågan om de kände sig trygga av att gå hem ensam på kvällen. Nu svarar 39 procent nej på samma fråga. Seth Åberg, en av de ansvariga för undersökningen vet inte varför denna ökning skett.

— Det här är en tydlig trend vi ser, men det finns ingen ingenting i brottsstatistiken eller någonting annat som direkt kan förklara utvecklingen. Vi tar det på stort allvar och måste ta reda på vad detta beror på, säger Åberg.

I undersökningen deltog 50 procent unga kvinnor och 48 procent unga män, två procent påstod att de inte identifierar med något av de två könen.

Källor:
Umeåtjejer otryggare – vågar inte gå ensam
Unga16 Undersökning


  • Publicerad:
    2016-05-12 21:25