INRIKES. Svenskarnas motstånd mot det orkestrerade folkutbytet ökar. Enligt en ny undersökning av Novus vill närmare hälften av svenskarna ta emot färre så kallade flyktingar.

Det ultimata motståndet mot folkutbytet.

Enligt en undersökning av Novus har svenskarnas motstånd mot främlingsinvasionen ökat kraftigt sedan invasionsåret 2015.

Idag vill nämligen nära hälften – 49 procent – av svenskarna ta emot färre så kallade flyktingar jämfört med 33 procent år 2015. Detta trots att Novus frågeställning var vinklad så att de tillfrågade skulle få sympatier för ”flyktingarna”:

”Asylsökande som flyr från sitt hemland t.ex. pga krig, oroligheter eller förföljelse pga politisk åskådning brukar i dagligt tal kallas för flyktingar. Anser du att Sverige bör ta emot fler eller färre flyktingar enligt ovanstående beskrivning?”  löd Novus politiskt vinklade fråga.

29 procent av de tillfrågade tycker att den invandringspolitik som förs idag är bra medan endast 15 procent vill ta emot fler. Resterande 7 procent hade ingen uppfattning i frågan.

Källa:
Varannan väljare vill ta emot färre flyktingar


  • Publicerad:
    2017-07-08 12:25