OPINION. En ny mätning från SOM-institutet visar att varannan svensk vill minska volymerna vad gäller mottagandet av så kallade flyktingar.

Allt fler svenskar vill se färre män från tredje världen i Sverige.

SOM-institutet har frågat 20 400 slumpmässigt utvalda svenskar hur de ställer sig till mottagandet av “flyktingar”. 52 procent av de tillfrågade svarade att man vill att Sverige tar emot färre framöver.

— Flyktingopinionen i Sverige har blivit mer restriktiv under senaste året, det ser vi i SOM-undersökningen, andelen svenskar som tycker att det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar har ökat från 40 procent ända upp till 52 procent, säger Henrik Ekengren Oscarsson, professor vid Göteborgs universitet.

Mätningen gjordes under hösten 2016 och det framkommer att det är många av Moderaternas väljare som har fått en mer negativ inställning till mottagandet.

— Vi ser en förhöjd konfliktnivå i svensk politik som traditionellt handlat om fördelningspolitik där det handlat om skatter och offentlig sektor, det som tillkommer nu är frågor som handlar om identitet, mångkultur, globalisering, internationalisering, tydligast uttryckt i väldigt stora skillnader mellan grupper när det gäller inställning till invandring och flyktingmottagning till exempel, säger Oscarsson.

Källa:
Varannan svensk vill ta emot färre flyktingar


  • Publicerad:
    2017-04-26 08:00