INRIKES. En universitetslektor har analyserat SOM-institutets statistik gällande inställningen till att förbjuda skolavslutningar i kyrkan. Resultaten visar tydligt att allmänheten vill bevara traditionen medan myndigheter och politiker vill att den förkastas.

Viktor Aldrin som är universitetslektor i de samhällsorienterade ämnenas didaktik vid Borås universitet har gjort en analys av SOM-institutets statistik från 2016 angående inställningen att förbjuda traditionsenliga skolavslutningar i kyrkan. Resultaten visar tydligt att allmänheten vill hålla traditionen levande medan myndigheter och politiker, främst miljöpartister, feminister samt vänsterpartister, vill att den förkastas.

— Det viktigaste resultatet är att svenska folket inte vill ha ett förbud. Hela 78 procent vill ha kvar möjligheten att fira skolavslutning i kyrkan, säger Aldrin och fortsätter:

— Trots att detta är allmänhetens åsikt vill politiker, Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen införa olika former av förbud. Det är tydligt att myndigheterna inte gillar skolavslutningar i kyrkan.

Vidare är det endast 5 procent som tycker att ett förbud är bra eller ganska bra. Resultaten är tydliga och visar på att svenska folket värnar om samt vill föra vidare traditionen. Däremot förstår Aldrin inte varför allmänhetens åsikt om traditionen skiljer sig så mycket från myndigheternas.

— Jag kan se några andra samband, till exempel ju yngre man är, desto mer tycker man att ett förbud är bra. Men det finns inga skillnader mellan utbildning, inkomst eller kön. Däremot finns en politisk koppling som visar att den politiska högerskalan är mer mot ett förbud. Mest positiva till ett förbud är de som röstar på Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och Miljöpartiet, förklarar Aldrin.

Han har även kunnat se ett samband mellan de som vill förbjuda kyrkoavslutningen och huruvida de firar andra religiösa högtider. Enligt undersökningen är det 94 procent som firar jul och att det är de som inte firar jul som är positiva till förbudet. Han påpekar även att de muslimer som firar högtiden eid al-fitr inte vill ta ställning i frågan.

Källa:
Skolavslutning i kyrkan stark tradition bland svenska folket


  • Publicerad:
    2017-06-08 20:15