BORÅS. Borås kommun överklagar beslutet att låta Föreningen islamiska skolan i Göteborg starta Römosseskolan i Borås då den skulle innebära ett hinder för integrationen.

Römosseskolan fick i juni rätt att starta upp sin friskola i Borås, den kommer ha plats för upp till 550 grundskoleelever och det kommer även finnas ett fritidshem.

Borås kommun har flera gånger försökt överklaga beslutet då man har invändningar mot skolans muslimska inriktning och att skolans stadgar ej är förenlig med kommunens riktlinjer för ett integrerat samhälle och även kommer att ge långsiktigt negativa ekonomiska effekter.

Trots att skolan har en tydlig inriktning med islams läror som verksamhetsgrund och undervisning i bland annat koranrecitation, arabiska och schemalagda bönestunder anser Skolinspektionen inte att detta skulle innebära ökad segregation från det svenska samhället.

Kommunen försöker därmed få prövningstillstånd i kammarrätten för att lyfta frågan i högre instans och kommunstyrelsen kommer att uttala sig kring överklagandet i augusti.

Källa:
Borås kräver ett nej till islamiska skolan


  • Publicerad:
    2017-06-28 10:10